Pajacyk w ELEOS

news_logo_pah_aaaWraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 Polska Akcja Humanitarna po raz kolejny rozpoczęła współpracę z ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS od września przystąpiły do realizacji programu dożywiania dzieci – PAJACYK, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna dofinansuje posiłki dzieciom będącym pod naszą opieką.

Od 2014 r. Ośrodek stał się partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej w nowym działaniu, którego celem jest zwiększenie dystrybucji pomocy dla niedożywionych dzieci w Polsce. Współpraca jest kontynuowana również w bieżącym roku szkolnym i polega na regrantingu, czyli przekazaniu naszej organizacji środków finansowych przeznaczonych na dożywianie dzieci do rozdysponowania ich wśród społeczności lokalnej. Dzięki takiemu działaniu PAH chce dotrzeć do jak największej ilości dzieci pozostających bez wsparcia w zakresie dożywiania. Pomoc finansową w ramach programu „Pajacykowa Sieć Pomocowa” otrzyma 10 szkół z województwa podlaskiego z terenu powiatów: białostockiego, hajnowskiego i monieckiego. Programem zostanie objętych ponad 115 uczniów.

Nowy rok szkolny, a wraz z nim wiele ciekawych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego działające przy ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia rozpoczęły nowy rok szkolny, a wraz z nim realizację wielu ciekawych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. Jedną z takich inicjatyw jest projekt pt.: „W Necie dobrze się czuję, bo z ELEOS współpracuję”.  Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Więcej

Zbiórka produktów na rzecz ELEOS

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku organizuje zbiórkę produktów spożywczych oraz artykułów szkolnych, które zostaną przekazane białostockim instytucjom charytatywnym, w tym Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia „Eleos”. Artykuły spożywcze (kasza, ryż, makaron, konserwy itp.) oraz przybory szkolne (zeszyty, mazaki, kredki, bloki itp.) będą gromadzone w siedzibie RODM Białystok przy ulicy Kilińskiego 13 w dniach 12-19 sierpnia 2016 r., w godzinach otwarcia biura: poniedziałek-czwartek 8.00-16.00, piątek 10.00-18.00.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia akcji i śledzenia działań RODM Białystok na facebook’u.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

autor: Justyna Owłasiuk

logo MSZlogo RODM