Wolontariat zagraniczny

ELEOS bierze udział w projektach wolontariatu zagranicznego w ramach programu Erasmus+, dotowanego ze środków Komisji Europejskiej. Obecność młodych ludzi (w wieku 18- 30 lat) z różnych krajów Europy w naszych placówkach na stałe wpisała się w roczny harmonogram pracy Ośrodka.

Pobyt wolontariuszy w ELEOS jest nich doskonałą okazją do poznania samego siebie i zmierzenia się ze sobą w kontekście zupełnie nowej przestrzeni życiowej. Dokonane przez nich odkrycia siebie samego pozwalają im na większą wiarę we własne siły, podniesienie poczucia swojej wartości, a także większe usamodzielnienie i zaradność życiową. Dążenie do konstruktywnej współpracy z innymi i tolerowanie odmienności uczy ich konstruktywnego dialogu międzykulturowego, który przekłada się na szacunek i życzliwe podejście do drugiego człowieka.

ELEOS jako instytucja ceniona w lokalnym środowisku, z dużym doświadczeniem i wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników, dzieli się z młodymi ludźmi, dopiero wkraczającymi na drogę zawodową, swoimi dobrymi praktykami. Mogą oni sprawdzić się w realnym środowisku pracy, "doszlifować" swój warsztat pedagogiczny, a także podnieść kompetencje zawodowe. Wolontariusze natomiast wzbogacają ofertę edukacyjną naszych placówek, dają szerszą perspektywę patrzenia na nasze działania, a także pomagają nam weryfikować i ulepszać styl funkcjonowania i pracy zespołowej. Wnoszą do naszych placówek swoją świeżość, otwarte umysły i kreatywne działania.

Osoba do kontaktu: Anna Rogacz- koordynator projektów EVS w ELEOS
numer telefonu +48 507 83 99 15