Wolontariat lokalny

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS skontaktuj się z nami!
Napisz maila do kierownika wybranej placówki (kliknij).

Przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej działa grupa wolontariuszy, są to przede wszystkim uczniowie szkół średnich i studenci. Pracują oni zarówno w świetlicach socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych jak i indywidualnie z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi na terenie miasta Białystok oraz w Supraślu. Wolontariusze uczestniczą w spotkaniach z liderem wolontariuszy regularnie (raz w miesiącu) i z pracownikami świetlic (w zależności od potrzeb). Spotkania te mają charakter warsztatów, w czasie których powstają propozycje nowych działań i zadania do realizacji na najbliższy miesiąc. Omawiane są także wszystkie problemy oraz trudności z jakimi wolontariusze spotykają się na codzień w swojej pracy. Wolontariusze pracujący na rzecz świetlic socjoterapeutycznych przychodzą do naszych placówek według ustalonego przez nich samych grafiku. Pomagają dzieciom w wyrównywaniu braków edukacyjnych i przygotowywaniu się do zajęć szkolnych. Udzielają im bezpłatnych korepetycji z języka angielskiego, matematyki i chemii. Organizują gry, zabawy integracyjne, zawody sportowe i turnieje. Pomagają w przygotowywaniu imprez okolicznościowych (zabawy zapustowe, choinkowe, ogniska i wycieczki z okazji Dnia Dziecka). Wolontariusze w wyniku systematycznych spotkań z naszymi podopiecznymi stają się ich starszymi braćmi i siostrami, którym dzieci powierzają swoje sekrety, radości i zmartwienia.

Ilość miejsc w świetlicach jest ograniczona ze względu na warunki lokalowe. Jednak liczba dzieci potrzebujących pomocy w nauce jest znacznie większa, dlatego też niektórzy wolontariusze pracują indywidualnie z uczniami szkół podstawowych i gimnazjum w ich domach rodzinnych. Udzielają bezpłatnych korepetycji dla dzieci, które mają luki w wiedzy i umiejętnościach szkolnych.

Część wolontariuszy poświęca swój wolny czas osobom starszym, samotnym lub przewlekle chorym. Ich pomoc polega na sprzątaniu, robieniu zakupów, podawaniu leków, czytaniu gazet i pisaniu listów. Bliski kontakt i miła atmosfera spotkań dostarcza wiele satysfakcji zarówno osobom, które pomagają jak i przyjmują pomoc.