Z IOCC w Białymstoku i Supraślu

ELEOS w Pałacu Prezydenckim
13 lutego 2023
,,Pomoc psychologiczno –pedagogiczna- wsparcie osób w kryzysie bezdomności”
3 czerwca 2023
W środę 8.02.23 przedstawiciele International Orthodox Christian Charities (IOCC), wraz z przedstawicielami ELEOS odwiedzili Białystok i Supraśl. Wizyta miała za zadanie zapoznać IOCC z prawosławną działalnością charytatywną, wymianę doświadczeń i konsultacje na rzecz dalszego pogłębiania współpracy obu organizacji. Odwiedzono Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego przy ul. Warszawskiej w Białymstoku prowadzoną przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej. Zapoznano się z codzienną pracą placówki zarówno względem dzieci i młodzieży, jak również osób starszych - szczególnie bezdomnych i uchodźców. Spotkano się z personelem i podopiecznymi ośrodka.
W Supraślu zwiedzano obie monasterskie świątynie: Narodzenia NMP oraz św. Jana Teologa. Zapoznano się z zasobami Supraskiego Muzeum Ikon. Pomodlono się nad mogiłą śp. Arcybiskupa Mirona (Chodakowskiego). Ks. Archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk) i ks. Jarosław Jóźwik przedstawili przybyłym charytatywną posługę Klasztoru i Akademii Supraskiej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki i wsparcia ofiar wojny w Ukrainie. Dyskutowano nad możliwościami dalszej współpracy w tym zakresie. Z Jego Ekscelencją Biskupem Supraskim Andrzejem (Borkowskim) rozmawiano o aktualnych wyzwaniach, przed którymi stoją współcześni chrześcijanie, o potrzebie aktywnej działalności i szeroko pojętej współpracy.
Bardzo wzruszające były spotkania z podopiecznymi Akademii Supraskiej. Uchodźcy opowiadali o trudnościach z jakimi się borykają, swych oczekiwaniach oraz o wszechstronnej pomocy jaką otrzymują w Monasterze i Akademii Supraskiej. Zaprezentowali ponadto Gościom swe talenty i umiejętności.
Podpisano ponadto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji dwóch programów pomocowych na rzecz uchodźców (ELEOS - Monaster i ELEOS - Akademia Supraska) finansowanych przez IOCC, a sprowadzających się do doskonalenia i rozbudowy bazy opiekuńczej nad Uchodźcami z Ukrainy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *