Placówki


ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej prowadzi sześć Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego. Na terenie miasta Białystok funkcjonuje pięć z nich, natomiast jedna mieści się w Supraślu.
Podopieczni przychodzą do placówek po zajęciach w szkole. Od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 18.00 aktywnie spędzają czas. Duży nacisk kładziemy na wyrównywanie braków edukacyjnych i systematyczną pracę z wychowankami w ramach zajęć socjoterapeutycznych. Każda placówka ma również bogatą ofertę zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i zainteresowania naszych wychowanków.

Główne cele naszych działań to:
1. Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków edukacyjnych.
2. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci.
3. Uspołecznianie i uwrażliwianie dzieci.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
5. Socjoterapia dzieci.
6. Kontrola negatywnych emocji oraz konstruktywne rozwiązywanie problemów.
7. Organizowanie warsztatów kulinarnych, mających walory edukacyjne.
8. Organizacja czasu wolnego dzieci.

Zadania "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" i "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży" są corocznie realizowane ze środków budżetu miasta Białegostoku.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
przy ulicy Dojnowskiej 80 D

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: +48 574 328 867
E-mail: katarzyna.zagrzywiec@eleos.pl
Numer konta: 13 1240 5211 1111 0010 3794 1391

Godziny pracy z dziećmi: 13.00 - 18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: magister Katarzyna Zagrzywiec
Wychowawca: magister Dominika Królikowska
Wychowawca: magister Katarzyna Pawłowska
Wychowawca: magister Jarosław Jatel

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: 507 839 915
E-mail: anna.petelska@eleos.pl

Numer konta: 12 1240 5211 1111 0010 3794 1506

Godziny pracy z dziećmi: 13.00 - 18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: magister Anna Petelska
Wychowawca: magister Ewelina Ciereszko
Wychowawca: Aleksandra Murawska

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
przy ulicy świętego Mikołaja 5

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
przy ulicy Pietkiewicza 2c/2

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: +48 503 117 170
E-mail: sylwia.katarzyna.konwiak@eleos.pl

Numer konta: 31 1240 5211 1111 0000 4927 1768 Bank Pekao

Godziny pracy z dziećmi: 13.00 - 18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: magister Sylwia Katarzyna Konwiak
Wychowawca: magister Ewa Krysztopowicz
Wychowawca: magister Kamil Rutkowski

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: +48 665 404 014
E-mail: magdalena.jarosz@eleos.pl

Numer konta: 17 1240 5211 1111 0010 2299 3910

Godziny pracy z dziećmi: 13.00 - 18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: magister Magdalena Jarosz
Wychowawca: magister Martyna Szymańska
Wychowawca: magister Barbara Gajko
Wychowawca: Milena Kulesza

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
przy ulicy Proroka Eliasza 3

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
przy ulicy Warszawskiej 47

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: +48 607 510 550
E-mail:katarzyna.kozlow@eleos.pl

Numer konta: 14 1240 5211 1111 0000 4930 0107 Bank Pekao S.A.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godzinach 13.00-18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: magister Katarzyna Kozłow
Wychowawca: Kinga Brysiewicz
Wychowawca: Kamila Łukaszewicz

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: +48 502 554 588
E-mail: dorota.maksymiuk@eleos.pl

Numer konta: Bank PEKAO S.A. 29 1240 5211 1111 0000 4925 5120

Godziny pracy z dziećmi: 13.00 - 18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: magister Dorota Maksymiuk

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
w Supraślu przy ulicy Klasztornej 1