Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- wsparcie osób w kryzysie bezdomności.

Akcja „Eleos na święta” dofinansowana ze środków Miasta Białystok
29 grudnia 2023
Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie miasta Białegostoku
2 stycznia 2024
Głównym celem zadania było prowadzenie poradnictwa specjalistycznego :pomoc psychologiczno- pedagogiczna skierowana do osób bezdomnych przebywających na terenie województwa podlaskiego. Były to rozmowy indywidualne, wysłuchanie doświadczeń życiowych i historii, które wpłynęły na ich dotychczasowe życie. Rozmowy wspierające pozwoliły na złagodzenie trudnych doświadczeń. Osoby wykluczone społecznie miały zapewnioną pomoc i wsparcie, co umożliwiło im pokonywanie występujący trudności życiowych. W trakcie trwania spotkań fotografowaliśmy zajęcia, zdjęcia wykorzystaliśmy do zrobienia kalendarza na 2024 rok. Poprzez ten projekt przyczyniła się do obalenia mitów i stereotypów w postrzeganiu osób bezdomnych. Pozwoliła wykształcić właściwe postawy wobec osób bezdomnych, okazywać szacunek, zrozumienie i empatię.
Zadanie dofinansowane ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *