Placówki


ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej prowadzi sześć Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego. Na terenie miasta Białystok funkcjonuje pięć z nich, natomiast jedna mieści się w Supraślu.
Podopieczni przychodzą do placówek po zajęciach w szkole. Od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 18.00 aktywnie spędzają czas. Duży nacisk kładziemy na wyrównywanie braków edukacyjnych i systematyczną pracę z wychowankami w ramach zajęć socjoterapeutycznych. Każda placówka ma również bogatą ofertę zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i zainteresowania naszych wychowanków.

Główne cele naszych działań to:
1. Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków edukacyjnych.
2. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci.
3. Uspołecznianie i uwrażliwianie dzieci.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
5. Socjoterapia dzieci.
6. Kontrola negatywnych emocji oraz konstruktywne rozwiązywanie problemów.
7. Organizowanie warsztatów kulinarnych, mających walory edukacyjne.
8. Organizacja czasu wolnego dzieci.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
przy ul. Dojnowskiej 80 D

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: +48 782 779 056
E-mail:
katarzyna.zagrzywiec@eleos.pl
natalia.gregorczuk@eleos.pl
julita.poplawska@eleos.pl

Numer konta: 13 1240 5211 1111 0010 3794 1391

Godziny pracy z dziećmi: 13.00 - 18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: Katarzyna Zagrzywiec
Wychowawca: Natalia Gregorczuk
Wychowawca: Julita Popławska

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: 85 742 65 00, +48 601 299 467
E-mail: anna.rogacz@eleos.pl

Numer konta: 12 1240 5211 1111 0010 3794 1506

Godziny pracy z dziećmi: 11.00 - 18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: Anna Rogacz
Wychowawca: Katarzyna Nieścierowicz

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
przy ul. św. Mikołaja 5

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
przy ul. Pietkiewicza 2c/2

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: +48 503 117 170
E-mail: ewa.krysztopowicz@eleos.pl

Numer konta: 31 1240 5211 1111 0000 4927 1768 Bank Pekao

Godziny pracy z dziećmi: 13.00 - 18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: Ewa Krysztopowicz
Wychowawca: Sylwia Katarzyna Konwiak

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: +48 665 404 014
E-mail: magdalena.jarosz@eleos.pl

Numer konta: 17 1240 5211 1111 0010 2299 3910

Godziny pracy z dziećmi: 13.00 - 18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: Magdalena Jarosz
Wychowawca: Barbara Gajko

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
przy ul. Proroka Eliasza 3

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
przy ul. Warszawskiej 47

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: +48 502 554 577
E-mail: mariusz.danieluk@eleos.pl

Numer konta: 14 1240 5211 1111 0000 4930 0107 Bank Pekao S.A.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godzinach 13.00-18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: mgr Katarzyna Kozłow
Wychowawca: Anna Haponiuk
Wychowawca: Mariusz Danieluk

Podstawowe informacje

Telefon kontaktowy: +48 502 554 588
E-mail: dorota.maksymiuk@eleos.pl

Numer konta: Bank PEKAO S.A. 29 1240 5211 1111 0000 4925 5120

Godziny pracy z dziećmi: 13.00 - 18.00

Pracownicy

Kierownik/Wychowawca: Dorota Maksymiuk

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
w Supraślu przy ul. Klasztornej 1