Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2022


Do pobrania:

Rachunek
Informacja
Wprowadzenie
Bilans

Sprawozdanie za rok 2021


Do pobrania:

Sprawozdanie 2021r.

Sprawozdanie za rok 2020


Do pobrania:

Sprawozdanie 2020r.

Sprawozdanie za rok 2019


Do pobrania:

Bilans
Informacja dodatkowa 2019
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie


Sprawozdanie za rok 2018


Do pobrania:

Bilans
Informacja dodatkowa 2018
Rachunek zysków i strat
Sprawozdania cześć opisowa 2018


Sprawozdanie za rok 2017


Do pobrania:

Bilans
Informacja dodatkowa 2017
Rachunek zysków i strat
Sprawozdania cześć opisowa 2017


Sprawozdanie za rok 2016


Do pobrania:

Bilans
Informacja dodatkowa 2016
Rachunek zysków i strat
Sprawozdania cześć opisowa 2016


Sprawozdanie za rok 2015


Do pobrania:

Bilans
Informacja dodatkowa 2015
Rachunek zysków i strat