Bezdomność

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia od 2002 roku prowadzi w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 47 jadłodajnię dla osób potrzebujących. Posiłki (ciepła zupa) wydawane są w okresie jesienno – zimowym od poniedziałku do piątku o godzinie 13.00.

Codziennie z naszej jadłodajni korzysta około 40 – 50 osób. Są to ludzie bezdomni, ubodzy, rodziny wielodzietne, osoby starsze.Osoby potrzebujące, bezdomne mogą korzystać z świetlicy Białystok ul. Warszawska 47, gdzie jest dostęp do Internetu, prasa, telewizor, ciepła kawa, herbata- czynne od poniedziałku do piątku w godz.9.00-13.00.

ELEOS organizuje również Wigilię oraz śniadania wielkanocne dla osób samotnych, bezdomnych i ubogich w ramach zadania: „Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych”.

W ramach Ośrodka funkcjonuje Punkt Pomocy Doraźnej, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00. Zadaniem Punktu jest udzielanie pomocy materialnej najuboższym mieszkańcom Białegostoku. Wspieramy osoby potrzebujące poprzez: wydawanie odzieży i obuwia, oraz paczek żywnościowych. Wydajemy żywność w ramach programu ”Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” PEAD. Bierzemy udział w zbiórkach żywności organizowanych przez Federację Banków Żywności w Warszawie, oraz w akcji „Podziel się posiłkiem” . Zebrane produkty przekazujemy osobom potrzebującym.

Prowadzimy również poradnictwa :

  • W sprawach rodzinnych, prawnych z zakresu prawa rodzinnego, pisania podań – dyżuruje kurator sądowy raz w miesiącu w czwartek w godz. 10.00-11.00
  • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin- czynny w poniedziałek w godz. 15.00-18.00 oraz w środę w godz.16.00-19.00, porad udziela psycholog terapeuta.

ELEOS od 2009r uczestniczy w projekcie „Nie bądźmy obojętni”, realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku wspólnie z instytucjami i organizacjami pomocowymi. W ramach projektu osoby bezdomne uczestniczą w pokazach udzielania pierwszej pomocy medycznej, korzystają z bezpłatnych porad prawnych, spotykają się ze studentami białostockich uczelni. Celem projektu jest uwrażliwienie społeczeństwa na ludzi potrzebujących pomocy.

Każdy kto chciałby oddać używaną odzież w dobrym stanie proszony jest o dostarczenie jej do Punktu Pomocy Doraźnej mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 47 (kontakt telefoniczny: 85 732 89 07 w godz. 9.00-14.00).

spons_08

Zadanie „Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania” jest współfinansowane ze środków miasta Białegostoku.