Uchwały zarządu

Uchwała nr 33

26.03.2024
Uchwała Zarządu nr 33

Uchwała nr 32

21.03.2023
Uchwała Zarządu nr 32

Uchwała nr 31

01.01.2022
Uchwała Zarządu nr 31

Uchwała nr 30

29.03.2022
Uchwała Zarządu nr 30

Uchwała nr 29

13.05.2021
Uchwała Zarządu nr 29

Uchwała nr 28

23 marca 2021
Uchwała Zarządu nr 28

Uchwała nr 27

17 marca 2020
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 17.03.2020 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 i o przekazaniu zysku z 2019 roku w wysokości 18 815,07 pln (słownie: osiemnascie tysięcy osiemset piętnaście zł. siedem gr.) na Fundusz Zapasowy.

Uchwała nr 26

30 grudnia 2019
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 30.12.2019 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o przyjęciu Aneksu nr 3 do Polityki Rachunkowości z dnia 01.01.2013 r. Aneks nr. 3 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 25

12 grudnia 2019
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 12.12.2019 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o przyjęciu Aneksu nr 2 do Polityki Rachunkowości z dnia 01.01.2013 r. Aneks nr. 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 24

12 grudnia 2019
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 12.12.2019 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zmianie Uchwały Zarządu nr 23 i przeniesienie zysku z 2018 roku w wysokości 133 441,15 pln ( słownie: sto trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden 15/100 zł.) z przychodów roku następnego na utworzony na ten cel Fundusz Zapasowy.

Uchwała nr 23

21 marca 2019
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 21.03.2019 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2018 i przeznaczeniu nadwyżki przychodu nad kosztami w wysokości 133 441,15 pln wykazane w Rachunku wyników na zwiększenie przychodów w okresie następnym.

Uchwała nr 22

22 marca 2018
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 22.03.2018 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2017 i przeznaczeniu nadwyżki przychodu nad kosztami w wysokości 149 741,38 pln wykazane w Rachunku wyników na zwiększenie przychodów w okresie następnym.

Uchwała nr 21

21 marca 2017
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 21.03.2017 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2016 roku i przeznaczeniu nadwyżki przychodu nad kosztami w wysokości 143.377,44 pln wykazane w Rachunku wyników na zwiększenie przychodów w okresie następnym.

Uchwała nr 20

29 czerwca 2016
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 29.06.2016 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o przyjęciu Polityki Bezpieczeństwa Informacji Prawosławnego Ośrodka Miłosierdezia ELEOS Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Uchwała nr 19

30 marca 2016
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 22.03.2016 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2015 roku i przeznaczeniu nadwyżki przychodu nad kosztami w wysokości 128.461,64 pln wykazane w Rachunku wyników na zwiększenie przychodów w okresie następnym.

Uchwała nr 18

17 marca 2015
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 17.03.2015 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2014 roku i przeznaczeniu nadwyżki przychodu nad kosztami w wysokości 144.520,95 pln wykazane w Rachunku wyników na zwiększenie przychodów w okresie następnym.

Uchwała nr 17

20 marca 2014
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 20.03.2014 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2013 roku i przeznaczeniu nadwyżki przychodu nad kosztami w wysokości 140.881,69 pln wykazane w Rachunku wyników na zwiększenie przychodów w okresie następnym.

Uchwała nr 16

26 marca 2013
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 26.03.2013 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2012 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego w wysokości 207.967,47 pln na zwiększenie przychodów w okresie następnym.

Uchwała nr 15

26 marca 2012
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 26.03.2012 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2011 i ujęciu ujemnego wyniku finansowego w wysokości 51.028,50 jako zmniejszenie funduszu statutowego.

Uchwała nr 14

2 kwietnia 2011
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 02.04.2011 rok

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o  ujęciu ujemnego wyniku finansowego w wysokości 78.345,07 pln z roku 2010  jako zmniejszenie funduszu statutowego.

Uchwała nr 13

15 marca 2011
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 15.03.2011 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2010 i ujęciu ujemnego wyniku finansowego w wysokości 78.345,07 pln w ciężar kosztów realizacji zadań statutowych w roku 2011.

Uchwała nr 12

11 marca 2010
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 11.03.2010 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu  aneksu  nr 2 do Polityki rachunkowości z 01.01.2006 roku.

Uchwała nr 11

11 marca 2010
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 11.03.2010 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2009 i przeznaczeniu zysku w wysokości 27.916,82 pln w całości na realizację zadań statutowych.

Uchwała nr 10

24 marca 2009
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia  Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 24.03.2009 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2008 i przeznaczeniu zysku w wysokości 178.477,89 pln w całości na realizację zadań statutowych.

Uchwała nr 9

19 marca 2008
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 19.03.2008 rok

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2007 i przeznaczeniu zysku w wysokości 42.178,25 pln w całości na realizacje zadań statutowych.

Uchwała nr 8

6 grudnia 2007
Zarządu ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 06.12.2007 rok

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zasadach archiwizacji dokumentów projektu EFS  Razem jest łatwiej oraz pozostałych dokumentów w ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Uchwała nr 7

6 grudnia 2007
Zarządu ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 06.12.2007 rok

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o nadaniu upoważnień na mocy art. 37 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /tj. z 2002 Dz.U. Nr 101 poz 926/ dla osób przetwarzających dane osobowe w ramach realizacji projektu EFS Razem jest łatwiej oraz innych projektów realizowanych w ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Na mocy art 37- 39  ustawy o ochronie danych osobowych ustala się:
– zakres dostępu do danych osobowych oraz ich przetwarzania,
– zakaz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnice państwową,
– zakaz naruszania dóbr osobistych osób, których dane dotyczą

Imię i nazwisko (zakres upoważnienia do wprowadzania i przetwarzania) danych osobowych:
 1. Katarzyna Masłowska (dane beneficjentów projektu RAZEM JEST ŁATWIEJ)
 2. Justyna Pugacz (dane beneficjentów projektu RAZEM JEST ŁATWIEJ)
 3. Krystyna Czaban (dane podopiecznych ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia)
 4. Chomaniuk Marta (dane podopiecznych (dzieci i ich rodzin) świetlic socjoterapeutycznych)
 5. Anna Petelska (dane podopiecznych (dzieci i ich rodzin) świetlic socjoterapeutycznych)
 6. Irena Maksymiuk (dane podopiecznych (dzieci i ich rodzin) świetlic socjoterapeutycznych)
 7. Anna Ostasiewicz (dane podopiecznych (dzieci i ich rodzin) świetlic socjoterapeutycznych)
 8. Kamila Packiewicz (dane podopiecznych (dzieci i ich rodzin) świetlic socjoterapeutycznych)
 9. Dorota Maksymiuk (dane podopiecznych (dzieci i ich rodzin) świetlic socjoterapeutycznych)
 10. Daria Januszkiewicz (dane podopiecznych (dzieci i ich rodzin) świetlic socjoterapeutycznych)
 11. Anna Chomik (dane podopiecznych (dzieci i ich rodzin) świetlic socjoterapeutycznych)


Uchwała nr 6

6 grudnia 2007
Zarządu ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 06.12.2007 roku

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu listy osób wraz ze wzorami podpisów  upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych projektu EFS Razem jest łatwiej oraz innych projektów realizowanych w ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Uchwała nr 5

6 grudnia 2007
Zarządu ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 06.12.2007 rok

Zarząd ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu Polityki rachunkowości z dnia 15.01.2005 roku, aneksu do polityki rachunkowości z 01.01.2006 roku oraz wydzielonego planu kont do obsługi projektu EFS Razem jest łatwiej na rok 2007.

Załączniki:
1. Polityka rachunkowości /kopia/
2. aneks do Polityki rachunkowości /kopia/
3. Plan kont do obsługi projektu EFS na rok 2007 /wydruk/

Uchwała nr 4

28 marca 2007
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 28.03.2007 roku

Zarząd Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2006 i przeznaczeniu zysku w wysokości 2.028, 40 pln w całości na realizację zadań statutowych.

Uchwała nr 3

Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dnia 30.03.2006 roku

Zarząd Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2005 i strata w wysokości 6.133,04 pln pomniejszy kapitał własny.

Uchwała nr 2

9 marca 2005
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej z dnia 09.03.2005r.

Zarząd Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2004 i zysk w wysokości 26. 572, 97 pln przeznacza na działalność statutową.

Uchwała nr 1

2 grudnia 2004
Zarządu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej z dnia 02.12.2004r.

Zarząd Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej podjął jednogłośnie uchwałę określającą, że działalność prowadzona przez Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej jest działalnością nieodpłatną.