Świąteczna zbiórka żywności

Zostawiamy szkolne sprawy, nasz kierunek to Puławy!
20 lipca 2022
ELEOS na święta
1 grudnia 2022
Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej po raz kolejny uczestniczył w Świątecznej Zbiórce Żywności, organizowanej przez Bank Żywności Suwałki-Białystok. W dniach 25-26 listopada 2022 r. w wyznaczonych sklepach na terenie miasta Białegostoku nasi wolontariusze, podopieczni placówek wsparcia dziennego wraz z rodzicami zbierali żywność. Do przygotowanych, specjalnie oznaczonych koszy można było włożyć płatki, mleko, makaron, olej, konserwy. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli udało się zebrać ponad 870 kg darów. Zebrane produkty zostaną przekazane podopiecznym naszego Ośrodka. Składamy serdeczne podziękowania opiekunom: ks. Radosławowi Kondraciukowi z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku, p. Krystynie Oniszczuk, p. Łukaszowi Kozłowskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku, p. Emilii Sawickiej-Grygorczuk ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Białymstoku, p. Katarzynie Bosk ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z wolontariuszami za okazaną pomoc, zrozumienie, szlachetne serce, dostrzeganie potrzeb innych. Gratulujemy pięknej chrześcijańskiej postawy i dużej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *