Wyświęcenie nowych pomieszczeń SPWD ELEOS w Supraślu
14 sierpnia 2020
Filip Łukaszuk z SMA czeka na wsparcie
12 listopada 2020
Gala Ubi Caritas to corocznie towarzyszące podniosłe momenty w życiu ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia. W tym roku uhonorowaliśmy kolejne, niesamowicie ważne osoby w naszej działalności. GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY! ❤

Dyplomem Uznania Dłonie Miłosierdzia 2020, w kategorii Świadectwo Miłosierdzia uhonorowani zostali:

Elżbieta Cetra
Bogumiła Suszcz

Pani Elżbieta Cetra jest nauczycielem religii prawosławnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Białymstoku. Od początku istnienia białostockiego ELEOS-u czynnie wspierała i nadal wspiera jego akcji charytatywne, między innymi: Skarbonka Wielkopostna i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, angażując swoich uczniów do działania wolontarystycznego. Uczy empatii, wrażliwości i otwartości na potrzeby bliźnich. Zachęca do szukania indywidualnych możliwości śpieszenia im z pomocą. Jest przykładem takiej altruistycznej postawy.
Pani Bogumiła Suszcz jest katechetką religii prawosławnej w kilku białostockich szkołach. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, kiermaszach świątecznych oraz w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom i Skarbonce Wielkopostnej, angażując swych uczniów i zachęcając do pracy w Kole Wolontariatu. Jak twierdzi najlepszą nauką jest osobisty przykład. Nie czeka. Sama szuka tych którzy wymagają wsparcia. W akcje pomocowe angażuje swą rodzinę i przyjaciół.

Dyplomem Uznania Dłonie Miłosierdzia 2020, w kategorii Współpraca z ELEOS, uhonorowani zostali:

Halina Szymaniuk
Marek Tofiluk

Pani Halina Szymaniuk jest nauczycielką religii prawosławnej w Szkole Podstawowej nr 20 w Białymstoku. Na stałe współpracuje ze Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego przy ul Św. Proroka Eliasza w Białymstoku. Angażuje się w organizację kiermaszów przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Organizuje i kieruje wolontariuszami przy zbiórkach żywności w sklepach na terenie miasta. Promuje akcje ELEOS na terenie parafii św. Wielkiego Męczennika Pantelejmona w Białymstoku.
Pan Marek Tofiluk jest nauczycielem religii prawosławnej w białostockich szkołach. Od wielu lat osobiście angażuje się w akcje charytatywne ELEOS. Motywuje do tego swych uczniów. Wspólnie biorą udział w zbiórkach żywności i kiermaszach charytatywnych. Wspiera eleosowskie akcje Skarbonka Wielkopostna i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Kreatywny, pomysłowy, niejednokrotnie występuje z pomocowymi inicjatywami realizowanymi w ramach statutowej działalności ELEOS.

Dyplomem Uznania Dłonie Miłosierdzia 2020, w kategorii Nagroda Specjalna, uhonorowani zostali:

Dorota Maksymiuk
Katarzyna Kozłow
Ewa Krysztopowicz
Katarzyna Zagrzywiec

Pani Dorota Maksymiuk jest kierownikiem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Supraślu. Od ponad 10 lat kieruje placówką mieszczącą się w budynkach klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu. Przez te wszystkie lata tworzyła i nadal tworzy miejsce, pełne rodzinnego ciepła, empatii i zrozumienia dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Otwarta i życzliwa. Czuła na potrzeby dzieci i zaangażowana w problemy ich rodziców. W bieżącym roku dzięki jej zaangażowaniu placówka zyskała nową, świeżo wyremontowaną siedzibę.
Pani Katarzyna Kozłow jest kierownikiem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku. Pani Kasia od wielu lat daje dzieciom i ich rodzicom borykającym się z różnymi problemami, nadzieję na lepsze jutro i wiarę w to, że oni też mogą wiele osiągnąć w swoim życiu. Inspiruje, dodaje odwagi, wspiera w codziennych zmaganiach. Dzięki życzliwej postawie i profesjonalnemu podejściu pani Kasia pomogła wielu rodzinom w dokonaniu konstruktywnych, życiowych zmian.
Pani Ewa Krysztopowicz jest kierownikiem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego mieszczącej się przy ul. Pietkiewicz w Białymstoku. Placówka mieści się na osiedlu białostocki bloków komunalnych. Jest to wiec środowisko bardzo trudne, wymagające od pracownika socjalnego empatii, profesjonalizmu, wielkiej cierpliwości i szerokiego wachlarza długoterminowych działań. Pani Ewa od wielu lat niezmiennie kieruje placówką, która jest dla rodzin niewydolnych wychowawczo miejscem pełnym nadziei na lepsze jutro. Dzieci i ich rodzice dzięki wsparciu pani Ewy odnajdują na nowo sens słowa „rodzina”.
Pani Katarzyna Zagrzywiec jest kierownikiem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego mieszczącej się przy ul. Dojnowskiej w Białymstoku. Pani Kasia podjęła się pracy w bardzo trudnym środowisku osiedla bloków socjalnych. Prowadzi placówkę, w której dzieci z rodzin dysfunkcyjnych odkrywają lepszy, pełen konstruktywnych wartości świat, a ich rodzice zamiast wytycznych i nakazów otrzymują wsparcie, pomoc i zrozumienie. Zajęcia edukacyjne połączone są z wielka pracą pedagogiczno-psychologiczną.

za: www.orthodox.pl, www.cerkiew.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *