Wyświęcenie nowych pomieszczeń SPWD ELEOS w Supraślu

Modernizacja elewacji SPWD ELEOS przy ul. Dojnowskiej
3 sierpnia 2020
Gala UBI Caritas 2020
28 września 2020
10 sierpnia br., podczas uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej, odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS. Znajduje się ona na terenie Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Z inicjatywy JE Najprzewielebniejszego Bp Andrzeja, placówka zmieniła swoją siedzibę i aktualnie znajduje się w skrzydle monasteru, przeznaczonym na potrzeby parafian.
Składamy serdeczne podziękowania dla JE Najprzewielebniejszego Abp Jakuba oraz JE Najprzewielebniejszego Bp Andrzeja za duchowe wsparcie, Archimandryty Sergiusza (Matwiejczuk) za nadzór nad pracami remontowymi, Ihumena Mateusza (Ostapczuk) – kapelana SPWD Eleos w Supraślu, Pana Krzysztofa Micuna - przeprowadzającego prace remontowe. Dziękujemy Panu Piotrowi Potempie oraz anonimowym darczyńcom, którzy dzięki finansowemu wsparciu dali nam możliwość stworzenia wspaniałego miejsca na potrzeby dzieci.
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego działa od 1998 roku i mieści się w budynku Klasztoru Zwiastowania N.M.P. przy ul. Klasztornej 1 w Supraślu. Zapewnia piętnaście miejsc dla dzieci w wieku 6 – 15 lat z miasta Supraśl oraz gminy Supraśl. Jej działalność jest finansowana ze środków przyznanych przez Gminę Supraśl oraz z 1% Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *