Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera ELEOS

Podsumowanie akcji #PajacykBezPrzerwy we współpracy z Polską Akcją Humanitarną
1 lipca 2020
Modernizacja elewacji SPWD ELEOS przy ul. Dojnowskiej
3 sierpnia 2020
Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat. Darowizna otrzymana od Fundacji PKO Banku Polskiego z pewnością zmieniła świat sześciu Placówek Wsparcia Dziennego, które Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS prowadzi w Białymstoku i Supraślu.
W ramach akcji „Bonus dla kibica” mogliśmy wyposażyć placówki w sprzęt, który pozwoli na odpowiednie przygotowanie oraz realizację różnorodnych zajęć dzieciom zarówno podczas wakacji, jak i w trakcie dalszej pracy w nowym roku szkolnym. Zakupiony sprzęt to sensowna pomoc, która jest odpowiedzią na potrzeby podopiecznych – blisko 115 dzieci i młodzieży: 3 laptopy, 2 rzutniki, urządzenie wielofunkcyjne i Xbox posłużą im zarówno do nauki, jak i zabawy.
Jednym z ważnych punktów działalności placówek wsparcia dziennego jest pomoc w nauce szkolnej, odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków edukacyjnych. Laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne staną się nieodłącznym elementem reedukacji w placówce. Podopieczni pod czujnym okiem wychowawców będą mogli poruszać się bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie wirtualnej edukacji, korzystać z komputerów do przygotowania się do zajęć szkolnych, m.in. do używania platform edukacyjnych z zadaniami zleconymi przez nauczycieli czy odsłuchania nagrań. Możliwe będzie drukowanie potrzebnych materiałów, wypracowań i ciągłe poszerzanie kompetencji medialnych, jak chociażby umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji, przygotowanie prostych grafik, animacji, filmów video. Ma to szczególne znacznie, ponieważ większość podopiecznych nie ma w swoich domach rodzinnych dostępu do komputera, bądź dostęp ten jest ograniczony, np. poprzez stare sprzęty lub jeden komputer na kilkuosobową rodzinę. Często nie posiadają stałego łącza internetowego i nie mogą być na bieżąco z nowymi technologiami, jak ich rówieśnicy. Podczas pandemii koronawirusa znaczna liczba wychowanków zgłaszała nam trudności w realizacji zdalnego nauczania właśnie z powyższych względów. Jeśli pandemia wymusi kontynuację zdalnej edukacji to sprzęt w placówkach będzie udogodnieniem dla dzieci, które z różnych przyczyn miały problemy z nauką przez Internet.
Oprócz pomocy w reedukacji, wychowawcy w trakcie codziennej pracy dążą do zapewnienia dzieciom i młodzieży ciekawych form spędzania czasu wolnego. Laptopy, rzutniki oraz Xbox urozmaicą im popołudnia w placówce. Możliwe stanie się prowadzenie np. zajęć filmowych na dużym ekranie, organizowanie turniejów czy quizów, wyświetlanie prezentacji w formacie, który znacznie ułatwia oglądanie całej kilkunastoosobowej grupie. Xbox zapewni rozrywkę podczas wakacji dzieciom, które do tej pory nie miały szans na wirtualną zabawę, tak jak wielu ich rówieśników. Jednocześnie korzystanie z konsoli zawsze będzie odbywało się pod opieką wychowawców, którzy przestrzegają i uczą dzieci zasad bezpiecznego korzystania z gier, Internetu i mediów. W warunkach domowych taki nadzór nie zawsze jest bowiem możliwy. W ramach naszych działań prowadzimy różnorodne zajęcia nakierowane na podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Co roku uczestniczymy w obchodach Dni Bezpiecznego Internetu, których celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Laptopy posłużą zatem jako środek do edukacji cyfrowej podopiecznych, którzy będą mogli korzystać z technologii w sposób umiejętny, bezpieczny i odpowiedzialny.
Niezwykle cenne jest to, że darowizna otrzymana od Fundacji PKO Banku Polskiego przyczyni się do trwałych zmian nie tylko w placówkach, ale przede wszystkim wśród bezpośrednich beneficjentów, czyli dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych środowisk rodzinnych. Po pierwsze, możliwe stało się doposażenie placówek, które do tej pory nie miały wystarczających środków finansowych na ich zakup bądź borykały się z szeregiem innych problemów, np. warunków lokalowych i bieżące kwoty musiały przeznaczać na inny cel. Młodemu pokoleniu pozwoli natomiast na wyrównanie szans w dostępie do mediów, wiedzy technologicznej, przez co znacznie zminimalizuje ich wykluczenie cyfrowe. Mamy nadzieję, że w ten sposób liczba „wykluczonych cyfrowo” dzieci, dla których formy komunikacji internetowej są obecnie naturalnym elementem rzeczywistości będzie w perspektywie najbliższych lat malała.

W imieniu podopiecznych oraz wychowawców serdecznie dziękujemy Fundacji PKO Banku Polskiego za okazane wsparcie finansowe, które znacznie ułatwi i wzbogaci działalność naszych placówek!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *