Obóz wypoczynkowo-terapeutyczny ELEOS
15 lipca 2019
Zbiórka Żywności 4-5 X 2019
16 października 2019

W sobotę 28 września w ewangelicko-augsburskim kościele św. Trójcy w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród za działalność charytatywną Ubi Caritas 2019 r. Organizują ją charytatywne organizacje: Caritas (Kościoła rzymskokatolickiego), Diakonia (Kościoła ewangelicko-augsburskiego) i ELEOS (Kościoła prawosławnego). Wspólnie dziękują osobom i organizacjom, które w mijającym roku odznaczyły się wyjątkową aktywnością na polu wspierania bliźnich w potrzebie. Nagrody specjalne przyznawane są również za całokształt wieloletniego świadectwa miłości i miłosierdzia.

Caritas przyznaje wyróżnionym statuetkę św. Faustyny i Medal Dyrektora Caritas. Diakonia wyróżnienie Miłosiernego Samarytanina. ELEOS honoruje swych laureatów nagrodą Dłonie Miłosierdzia, podkreślając tym, że każdy z nas – jeśli tylko zechce – może się stać dłońmi miłosiernego Ojca Niebieskiego, który silną prawicą wspiera swe dzieci w potrzebie. Przedmiotem nagrody jest ikona Chrystusa Zbawiciela trzymającego w dłoni św. Ewangelię otwartą na słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie uczyniliście”. Do wyróżnień również dołączane są ikony.

Nagrodę Główną w kategorii Współpraca z ELEOS 2019 Kapituła przyznała Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Jakubowi Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu za wieloletnią opiekę i wspieranie ELEOS oraz jego podopiecznych.
Kapituła nagrody Dłonie Miłosierdzia w bieżącym roku przyznała dwa wyróżnienia: Dyplom Uznania w kategorii Świadectwo Miłosierdzia 2019 otrzymała pani Magdalena Jarosz, wieloletnia wolontariuszka Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko – Gdańskiej.
Dyplom Uznania w kategorii Współpraca z ELEOS 2019 otrzymała: pani Agata Porowska, terapeuta osób bezdomnych. Pani Agata prowadzi w Białymstoku grupę wsparcia dla osób bezdomnych działającą przy Dziennym Centrum Aktywizacji ELEOS w ramach, której prowadzi zajęcia terapeutyczne, organizuje wsparcie pedagogiczno-psychologicznego dla osób bezdomnych oraz rozbudza ich aktywność twórczą i społeczną.
Galę prowadził dziennikarz i prezenter telewizyjny Rafał Patyra, a artystycznie wzbogacały ją pieśni religijne w wykonaniu Beaty Bednarz z zespołem. W kościele zasiedli hierarchowie, duchowni i wierni z Polski, Niemiec, Syrii.Zebrani mogli również zapoznać się z dwoma wystawami fotograficznymi poświęconymi historii kościoła św. Trójcy oraz wojnie i działalności pomocowej w Syrii.

Wszystkim nagrodzonym, zaangażowanym w działalność pomocową serdecznie dziękujemy i gratulujemy.


Tekst za: www.orthodox.pl, ks. Doroteusz Sawicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *