Program „Żółty Talerz”

Zaspokojenie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie województwa podlaskiego
3 grudnia 2021
Program Pajacyk PAH
4 października 2018
Od 2016 r. nasze placówki przystąpiły do programu Żółty Talerz, którego głównym celem jest wsparcie systemu żywienia dzieci. Został on stworzony przez Kulczyk Foundation we współpracy z pięcioma instytucjami pomocowymi: Caritas, TPD, PCK, Bankami Żywności oraz SOS Wioskami Dziecięcymi.

W ramach programu realizowane są 4 strategiczne cele:
- zwiększenie liczby żywionych dzieci,
- poprawę jakości i intensywności żywienia,
- aktywizację lokalnych społeczności wokół żywienia dzieci,
- zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych.

Program, realizowany jest w sześciu Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego ELEOS znajdujących się na terenie miasta Białystok oraz w Supraślu. Podstawowym celem programu jest dofinansowanie dożywiania dzieci przez zapewnienie zdrowego posiłku dla 82 podopiecznych. Dodatkowo w placówkach odbywają się zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.