Program Pajacyk PAH

Program „Żółty Talerz”
26 października 2018
Projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”
28 września 2018
PAJACYK to program dożywiania dzieci, który jest prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną od 1998r.

Od wielu lat ELEOS dzięki PAH zapewnia posiłki wychowankom Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego. W placówkach prowadzone są również działania w zakresie edukacji humanitarnej.
ELEOS jako partner w programie regrantingowym PAJACYKOWA SIEĆ POMOCOWA przekazuje środki finansowe na dożywianie.

W roku szkolnym 2018/2019 programem objętych jest ok. 90 dzieci z 10 szkół na terenie województwa podlaskiego.