Program Pajacyk PAH

Program „Żółty Talerz”
26 października 2018
Projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”
28 września 2018
PAJACYK to program dożywiania dzieci, który jest prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną od 1998r. Od wielu lat ELEOS dzięki PAH zapewnia posiłki wychowankom Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego. W placówkach prowadzone są również działania w zakresie edukacji humanitarnej. W bieżącym roku szkolnym w placówkach dożywianiem objętych jest 55 wychowanków.

ELEOS również jest partnerem w programie regrantingowym PAJACYKOWA SIEĆ POMOCOWA i przekazuje środki finansowe na zapewnienie obiadów uczniom w szkołach. W bieżącym roku szkolnym 79 dzieci ma zapewniony ciepły posiłek. Programem Pajacykowa Sieć Pomocowa zostało objętych 11 szkół z województwa podlaskiego.