Zaspokojenie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie województwa podlaskiego

Program „Żółty Talerz”
26 października 2018
Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej realizuje zadanie skierowane do osób bezdomnych pt. ”Zaspokojenie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie województwa podlaskiego” dofinansowane ze środków Województwa Podlaskiego -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku terminie 01.12.2021r-31.12.2021r.