Świąteczna zbiórka żywności

Projekt „Pasja, wyzwanie, działanie”
23 listopada 2021
Zaspokojenie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie województwa podlaskiego
3 grudnia 2021
Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej po raz kolejny uczestniczył w Świątecznej Zbiórce Żywności, organizowanej przez Bank Żywności - Suwałki-Białystok. W dniach 26-27 listopada 2021r w wyznaczonych sklepach na terenie miasta Białegostoku nasi wolontariusze, podopieczni placówek wsparcia dziennego wraz z rodzicami zbierali żywność. Do przygotowanych, specjalnie oznaczonych koszy można było włożyć płatki, mleko, makaron, olej, konserwy. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli udało się zebrać ponad 400kg darów. Zebrane produkty zostaną przekazane podopiecznym naszego Ośrodka.
Składamy serdeczne podziękowania opiekunom: p. Krystynie Oniszczuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku, p Katarzynie Kiczko, ze Szkoły Podstawowej Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. p. Dorocie Socha-Kononiuk z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku wraz z wolontariuszami za okazaną pomoc, zrozumienie, szlachetne serce, dostrzeganie potrzeb innych. Gratulujemy pięknej chrześcijańskiej postawy i dużej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *