Projekt w ramach programu MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Remont placówki wsparcia dziennego w Supraślu
15 maja 2020
Akcja #PajacykBezPrzerwy wspólnie z Polską Akcją Humanitarną
16 czerwca 2020
Od dn. 1 czerwca 2020 r. Dzienne Centrum Aktywizacji ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia rozpoczęło realizację zadania publicznego pn. MODUŁ II AKTYWIZACJA "Prowadzenie działań aktywizacyjnych skierowanych do osób bezdomnych" finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". W ramach działań Ośrodek prowadzi zajęcia krawieckie, zajęcia artystyczne z wykorzystanie metody witrażu, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Uczestnicy projektu w ramach zajęć stworzą kalendarz na 2021 rok oraz publikację przedstawiającą losy podopiecznych ELEOS, której celem jest zmiana społecznych stereotypów postrzegania osób bezdomnych i wykluczonych społecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *