Działalność placówek wsparcia dziennego w czasie epidemii koronawirusa

Wydawanie posiłków osobom potrzebującym w ELEOS
17 marca 2020
Działalność Punktu Konsultacyjnego NEPSIS w czasie epidemii koronawirusa
25 marca 2020
Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS w trakcie panującej epidemii funkcjonują nadal, w nieco zmienionej formie. Wychowawcy placówek są dostępni podopiecznym i ich rodzinom w formie konsultacji telefonicznych lub mailowych. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie kadra specjalistów ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia otacza opieką podopiecznych i ich rodzin, udziela im wsparcia psychologicznego, zapewnia pomoc materialną w formie paczek żywnościowych, prowadzi spotkania on-line z podopiecznymi. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ELEOS prowadzi działalność edukacyjną za pomocą mediów społecznościowych. Pracownicy placówek wsparcia dziennego pozostają w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi/asystentami rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, władzami szkół, Zespołami Służby Kuratorskiej Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz innymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu, więcej szczegółów w grafice!

Zadania "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" i "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży" są dofinansowane ze środków z budżetu miasta Białegostoku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *