Rozpoczynamy realizację zadań na 2020 rok

Akcja „ELEOS-na święta”
23 grudnia 2019
Wigilia w ELEOS
15 stycznia 2020
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia w 2020 roku rozpoczyna realizację następujących zadań publicznych finansowanych ze środków budżetu miasta Białystok:

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.
3. Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
4. Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.

Dziękujemy władzom samorządowym za zaufanie i możliwość pomocy za naszym pośrednictwem tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *