Dofinansowanie działalności ELEOS

Małe i duże zmiany dla dziecka, taty i mamy
21 grudnia 2018
ELEOS – na święta
2 stycznia 2019
Corocznie ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia otrzymuje dofinansowanie działań na rzecz osób potrzebujących ze strony Urzędu Miejskiego w Białymstoku. To dzięki wsparciu Miasta Białystok możemy efektywnie realizować nasze działania. ELEOS realizuje następujące zadania publiczne zlecone przez Urząd Miejski w Białymstoku:
1. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"
2. "Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania"
3. "Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych"
4. "Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych"
5. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsca dla dzieci i młodzieży"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *