Ostatnio w ELEOS...

10 lipca 2024

„Jedziemy do Sun Domierza, bo tu słońce czas odmierza” – obózwypoczynkowo-terapeutyczny w Sandomierzu

2 lipca 2024

Zadanie skierowane do osób bezdomnych pt. „ Eleos- na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością”

5 czerwca 2024

Zadanie publiczne: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna-wsparcie osób w kryzysie bezdomności”

10 maja 2024

Projekt „Stawiamy na relacje”

10 maja 2024

Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie miastaBiałegostoku

22 marca 2024

Wielkanocna zbiórka żywności

12 marca 2024

Zimowy Ratownik

21 lutego 2024

Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych

8 lutego 2024

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży.

8 lutego 2024

Zadanie publiczne prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

12 stycznia 2024

Wigilia Eleos 2024r.

2 stycznia 2024

Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie miasta Białegostoku

29 grudnia 2023

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- wsparcie osób w kryzysie bezdomności.

29 grudnia 2023

Akcja „Eleos na święta” dofinansowana ze środków Miasta Białystok

24 grudnia 2023

Akcja „ELEOS na Święta”

17 października 2023

Zadanie skierowane do osób bezdomnych pt. „ Eleos- na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością”

21 września 2023

Święto Ulicy Warszawskiej

18 lipca 2023

Obóz Ostróda 2023

3 czerwca 2023

Odznaczenie medalem pamiątkowym za zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

3 czerwca 2023

,,Pomoc psychologiczno –pedagogiczna- wsparcie osób w kryzysie bezdomności”

Jak działamy

Nasze cele

Pomoc charytatywna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, rozbitych oraz wychowankom domów dziecka.

Pomoc osobom starszym, chorym, ułomnym.

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym.

Utrzymywanie i rozwijanie świadomości religijnej osób objętych pomocą, rozwijanie braterskich kontaktów między ludźmi.

Jak je realizujemy?

Prowadzenie świetlic dla dzieci z trudnych środowisk rodzinnych.

Prowadzenie jadłodajni i punktów pomocy doraźnej naszym podopiecznym, gdzie wydawana jest odzież, paczki żywnościowe, a także prowadzona jest pomoc w postaci programu wychodzenia z bezdomności.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego „NEPSIS” dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Udzielamy pomocy emigrantom i uchodźcom m.in. Ormianom, Czeczeńcom i Białorusinom.

Nasze placówki:

Białystok i Supraśl

 
 
 
 
 

Instytucje i Przyjaciele