Kontakt z nami

ELEOS
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Białostocko- Gdańskiej

Kontakt:

Św. Mikołaja 5
15- 420 Białystok

eleos@onet.poczta.pl

85 742 65 00

+48 781 001 071

Dane rejestrowe:

NIP: 542 21 83 238
REGON: 050490531
KRS: 0000225374

Nr konta: 45124052111111000049261525

 

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego (Świetlice)

KOORDYNATOR SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
mgr Marta Chomaniuk – tel. 781 474 373

14 1240 5211 1111 0000 4925 8785

 

SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ELEOS

KIEROWNIK
mgr Anna Rogacz
św. Mikołaja 5
15- 420 Białystok
Telefon/ Fax: 85 742 65 00
Kom.: 601 299 467

14 1240 5211 1111 0000 4925 8785


SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ELEOS

KIEROWNIK
mgr Ewa Krysztopowicz
Pietkiewicza 2c lok.2
15- 349 Białystok
Kom.: 503 117 170

31 1240 5211 1111 0000 4927 1768


SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ELEOS

KIEROWNIK
mgr Magdalena Jarosz
św. Proroka Eliasza 3
15-950 Białystok
Kom.: 665 404 014

17 1240 5211 1111 0010 2299 3910


SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ELEOS

KIEROWNIK
Katarzyna Kozłow
Warszawska 47
15-062 Białystok
Kom.: 607 510 550

14 1240 5211 1111 0000 4930 0107

SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ELEOS

KIEROWNIK
mgr Katarzyna Zagrzywiec
Dojnowska 80 D
15-950 Białystok
Telefon: 782 779 056

13 1240 5211 1111 0010 3794 1391


SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ELEOS

KIEROWNIK
mgr Dorota Maksymiuk
Klasztorna 1
16- 030 Supraśl
Telefon: 85 718 32 02
Kom.: 796 520 534

29 1240 5211 1111 0000 4925 5120


PUNKT POMOCY DORAŹNEJ OSOBOM BEZDOMNYM I UBOGIM

Krystyna Czaban
Warszawska 47
15- 067 Białystok
Telefon: 85 732 89 07

11 1240 5211 1111 0010 5670 5592


PUNKT POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZINOM NEPSIS

Elżbieta Artysiewicz
Warszawska 47
15- 067 Białystok
Telefon: 85 732 89 07

 

Napisz do nas