WOLONTARIAT LOKALNY

SONY DSC

Przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej działa prężnie grupa piętnastu wolontariuszy. Są to przede wszystkim uczniowie szkół średnich oraz studenci. Pracują oni zarówno w Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych jak i indywidualnie z osobami starszymi na terenie miasta Białegostoku. Wolontariusze uczestniczą w spotkaniach z liderem wolontariuszy, a także z pracownikami świetlic. Spotkania te mają charakter warsztatów, w czasie których powstają propozycje nowych działań i zadania do realizacji na najbliższy miesiąc. Omawiane są także wszystkie problemy oraz trudności z jakimi wolontariusze spotykają się na co dzień w swojej pracy.

Wolontariusze pracujący na rzecz Ośrodka Miłosierdzia ELEOS przychodzą do naszych placówek według ustalonego przez nich samych grafiku. Pomagają dzieciom w wyrównywaniu braków edukacyjnych i przygotowywaniu się do zajęć szkolnych. Udzielają im bezpłatnych korepetycji z języka angielskiego oraz przedmiotów ścisłych. Organizują gry, zabawy integracyjne, zawody sportowe i turnieje. Pomagają w przygotowywaniu imprez okolicznościowych (zabawy zapustowe, choinkowe, ogniska, wycieczki). Wolontariusze w wyniku systematycznych spotkań z naszymi podopiecznymi stają się ich starszymi braćmi    i siostrami, którym dzieci powierzają swoje sekrety, radości i  zmartwienia.

wolontariatlokalnyeleos16 wolontariatlokalnyeleos17 wolontariatlokalnyeleos18

Ilość miejsc w placówkach jest ograniczona ze względu na warunki lokalowe. Jednak liczba dzieci potrzebujących pomocy w nauce jest znacznie większa, dlatego też niektórzy wolontariusze pracują indywidualnie z uczniami szkół podstawowych i gimnazjum w ich domach rodzinnych. Udzielają bezpłatnych korepetycji dla dzieci, które mają luki w wiedzy i umiejętnościach szkolnych.

wolontariatlokalnyeleos11-150x150 wolontariatlokalnyeleos12-150x150 wolontariatlokalnyeleos13-150x150 wolontariatlokalnyeleos14-150x150 wolontariatlokalnyeleos15-150x150

Część wolontariuszy poświęca swój wolny czas osobom starszym, samotnym lub przewlekle chorym. Ich pomoc polega na sprzątaniu, robieniu zakupów, podawaniu leków, czytaniu gazet i pisaniu listów. Bliski kontakt i miła atmosfera spotkań dostarcza wiele satysfakcji zarówno osobom, które pomagają jak i przyjmują pomoc.

Wszyscy wolontariusze chętnie włączają się także w różnego rodzaju działania krótkoterminowe. Akcje, w których biorą udział to:

  • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
  • Skarbonka Wielkopostna,
  • zbiórki żywności organizowane przez Bank Żywności z Suwałk,
  • pomoc w organizacji przedsięwzięć charytatywnych.

Wolontariusze działający przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej są laureatami wielu nagród i wyróżnień między innymi konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Jedna z nich reprezentowała również województwo podlaskie w ogólnopolskiej edycji tego plebiscytu.

wolontariatlokalnyeleos10-150x150SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

 

Nasz Ośrodek bierze udział w projekcie wolontariat europejski ERASMUS PLUS . Jest to jedna z akcji Programu Komisji Europejskiej. Umożliwia ona wyjazd wolontariuszy z Polski do pracy w instytucjach non – profit działających w innych krajach europejskich oraz goszczenie wolontariuszy z innych państw w polskich organizacjach. W ramach ERASMUS PLUS osoby w wieku od 18 do 30 lat mogą spędzić w wybranym przez siebie kraju do 12 miesięcy. W czasie pobytu za granicą są zobowiązani do pomocy przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Mogą one dotyczyć środowiska naturalnego, kultury, sztuki, zajęć z dziećmi, młodzieżą lub ludźmi starszymi, działań przeciwko narkomanii i bezrobociu. ELEOS do tej pory gościł już wolontariuszy z Niemiec, Armenii, Szwecji, Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Ukrainy, Portugalii oraz Turcji. Obecnie na projekcie przebywa ośmiu wolontariuszy z różnych zakątków Europy, którzy prowadzą lekcje języka angielskiego oraz organizują dzieciom zajęcia edukacyjne.

   

Co zyskujesz będąc wolontariuszem? Wolontariat daje możliwości zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności wymaganych przez pracodawców np. praca w grupie, zdolności przywódcze, komunikatywność. Daje możliwość włączenia się w życie społeczne i niesienia pomoc potrzebującym. Pozwala docenić ludzi potrafiących się zaangażować w pracę, niezależnie od korzyści materialnych. Firmy komercyjne mające możliwości wyboru pracowników, chętniej zatrudniają osoby, które w przeszłości angażowały się w prace wolontariackie. W oczach pracodawców taka osoba jest człowiekiem otwartym, posiadającym szerokie zainteresowania i wrażliwość na otaczającą go rzeczywistość. Coraz rzadziej poszukiwani są ludzie – automaty pozbawieni osobowości i bezgranicznie poddający się unifikacji.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS skontaktuj się z nami: Mariusz Danieluk (koordynator wolontariuszy lokalnych), tel. 728 393 054 lub napisz na maila na adres email (kliknij).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!