Wolontariat

Przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej działa grupa sześćdziesięciu wolontariuszy. Są to przede wszystkim uczniowie szkół średnich i studenci. Pracują oni zarówno w świetlicach socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych jak i indywidualnie z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi na terenie miasta Białystok oraz w Supraślu. Wolontariusze uczestniczą w spotkaniach z liderem wolontariuszy regularnie (raz w miesiącu) i z pracownikami świetlic (w zależności od potrzeb). Spotkania te mają charakter warsztatów, w czasie których powstają propozycje nowych działań i zadania do realizacji na najbliższy miesiąc. Omawiane są także wszystkie problemy oraz trudności z jakimi wolontariusze spotykają się na codzień w swojej pracy.

Wolontariusze pracujący na rzecz świetlic socjoterapeutycznych przychodzą do naszych placówek według ustalonego przez nich samych grafiku. Pomagają dzieciom w wyrównywaniu braków edukacyjnych i przygotowywaniu się do zajęć szkolnych. Udzielają im bezpłatnych korepetycji z języka angielskiego, matematyki i chemii. Organizują gry, zabawy integracyjne, zawody sportowe i turnieje. Pomagają w przygotowywaniu imprez okolicznościowych (zabawy zapustowe, choinkowe, ogniska i wycieczki z okazji Dnia Dziecka). Wolontariusze w wyniku systematycznych spotkań z naszymi podopiecznymi stają się ich starszymi braćmi i siostrami, którym dzieci powierzają swoje sekrety, radości i  zmartwienia.

Ilość miejsc w świetlicach jest ograniczona ze względu na warunki lokalowe. Jednak liczba dzieci potrzebujących pomocy w nauce jest znacznie większa, dlatego też niektórzy wolontariusze pracują indywidualnie z uczniami szkół podstawowych i gimnazjum w ich domach rodzinnych. Udzielają bezpłatnych korepetycji dla dzieci, które mają luki w wiedzy i umiejętnościach szkolnych.

Część wolontariuszy poświęca swój wolny czas osobom starszym, samotnym lub przewlekle chorym. Ich pomoc polega na sprzątaniu, robieniu zakupów, podawaniu leków, czytaniu gazet i pisaniu listów. Bliski kontakt i miła atmosfera spotkań dostarcza wiele satysfakcji zarówno osobom, które pomagają jak i przyjmują pomoc.

Wszyscy wolontariusze chętnie włączają się także w różnego rodzaju działania krótkoterminowe. Akcje, w których biorą udział to:

– Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,

– Aukcja Wielkanocna,

– zbiórki żywności organizowane przez Bank Żywności z Suwałk,

– pomoc w organizacji koncertów charytatywnych.

Wolontariusze działający przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej są laureatami wielu nagród i wyróżnień. W 2003r. i 2004r. aż cztery wolontariuszki pracujące na rzecz „Eleosu” zdobyły nagrody w promującym ideę wolontariatu konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Jedna z nich reprezentowała również województwo podlaskie w ogólnopolskiej edycji tego plebiscytu.

Nasz Ośrodek bierze udział w projekcie wolontariat europejski EVS. Jest to jedna z akcji Programu Komisji Europejskiej „Młodzież”. Umożliwia ona wyjazd wolontariuszy z Polski do pracy w instytucjach non- profit działających w innych krajach europejskich oraz goszczenie wolontariuszy z innych państw w polskich organizacjach. W ramach EVS osoby w wieku od 18 do 25 lat mogą nieodpłatnie spędzić w wybranym przez siebie kraju do 12 miesięcy. W czasie pobytu za granicą są zobowiązani do pomocy przy realizacji różnych projektów   na rzecz społeczności lokalnej. Mogą one dotyczyć środowiska naturalnego, kultury, sztuki, zajęć z dziećmi, młodzieżą lub ludźmi starszymi, działań przeciwko narkomanii i bezrobociu. „Eleos” do tej pory gościł już wolontariuszki z Niemiec, Armenii,Szwecji, Francji. Prowadziły one lekcje języka niemieckiego,angielskiego organizowały dzieciom zajęcia sportowe i plastyczne.

Co zyskujesz będąc wolontariuszem? Wolontariat daje możliwości zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności wymaganych przez pracodawców np. praca w grupie, zdolności przywódcze, komunikatywność. Daje możliwość włączenia się w życie społeczne i niesienia pomoc potrzebującym. Pozwala docenić ludzi potrafiących się zaangażować w pracę, niezależnie od korzyści materialnych. Firmy komercyjne mające możliwości wyboru pracowników, chętniej zatrudniają osoby, które w przeszłości angażowały się w prace wolontariackie. W oczach pracodawców taka osoba jest człowiekiem otwartym, posiadającym szerokie zainteresowania i wrażliwość na otaczającą go rzeczywistość. Coraz rzadziej poszukiwani są ludzie – automaty pozbawieni osobowości i bezgranicznie poddający się unifikacji.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” przyjdź do świetlicy socjoterapeutycznej (ul. św. Mikołaja 5 w Białymstoku), zadzwoń – 742 65 00 lub napisz: pom_eleos@bptnet.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!