Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2017Do pobrania:

Bilans
informacja dodatkowa 2017
Rachunek zysków i strat
Sprawozdania cześć opisowa 2017
Uchwała Zarządu nr 22