Świetlica

Świetlica dla osób bezdomnych

Godziny przyjęć: Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

Zapewnia dzienny pobyt oraz aktywność osobom bezdomnym.

Liczba miejsc: 30

Katalog świadczonych usług:

  • ciepła kawa , herbata
  • telewizor, prasa, książki, szachy
  • komputer z dostępem do Internetu
  • pomoc w pisaniu pism do urzędów, CV
  • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy

W ramach świetlicy prowadzone są zajęcia z grupy wsparcia dla osób bezdomnych z elementami socjoterapii, treningu zastępowania agresji. Spotkania odbywają się w poniedziałki w godz.9.00-11.00.