OGŁOSZENIE O PRACY W PROJEKCIE

OGŁOSZENIE O PRACY W PROJEKCIE

W związku z realizacją projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wspierania rodzin”  poszukujemy pracownika na stanowisko opiekuna – wychowawcy w Klubie Młodzieżowym prowadzonym przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia przy ul. Dojnowskiej 80d w Białymstoku. Klub stanowi formę rozszerzenia działalności placówki wsparcia dziennego w projekcie o grupy dla młodzieży.
W założeniu Klub będzie funkcjonował w wymiarze średnio 60 godzin miesięcznie (15 godzin w tygodniu), przez pięć lub sześć dni tygodniu (poniedziałek – sobota), w czasie dostosowanym do potrzeb młodzieży. Wszystkie godziny zajęć są liczone jako godziny zegarowe (60 min.). Pod opieką wychowawcy w Klubie w tym samym czasie będzie przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Zatrudnienie w ramach realizowanego projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego – Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Okres zatrudnienia 01.04.2018r. – 30.09.2019r. w wymiarze 3/8 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny.

KONTAKT Z OGŁASZAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia do kontaktu z kandydatami jest Marta Chomaniuk, adres e-mail: marta.chomaniuk@eleos.pl , tel.  781 474 373

Oferty/zgłoszenia należy przesyłać do dnia 29.03.2018r. na adres e-mail: eleos@poczta.onet.pl

Pełna treść ogłoszenia o pracę