Wielkanocna zbiórka żywności

Misją Banków Żywności jest pomoc najuboższym grupom społecznym.        To dla nich Federacja Banków Żywności              w Warszawie po raz kolejny zorganizowała       w dniach 16-17 marca 2018r.„Wielkanocną Zbiórkę Żywności”. Wolontariusze ELEOS Prawosławnego Ośrodek Miłosierdzia zbierali w sklepach Biedronka, Lidl produkty żywnościowe, które zostaną przekazane podopiecznym naszego Ośrodka.

Szczególne wyrazy uznania pragniemy przekazać uczniom Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku. Podziękowania kierujemy również w stronę uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Białymstoku, wraz z opiekunem ks. Piotrem Pietrowskim,  p. Markiem Tofilukiem za pracę na rzecz podopiecznych ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia. Gratulujemy pięknej chrześcijańskiej postawy i dużej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

OGŁOSZENIE O PRACY W PROJEKCIE

OGŁOSZENIE O PRACY W PROJEKCIE

W związku z realizacją projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wspierania rodzin”  poszukujemy pracownika na stanowisko opiekuna – wychowawcy w Klubie Młodzieżowym prowadzonym przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia przy ul. Dojnowskiej 80d w Białymstoku. Klub stanowi formę rozszerzenia działalności placówki wsparcia dziennego w projekcie o grupy dla młodzieży.
W założeniu Klub będzie funkcjonował w wymiarze średnio 60 godzin miesięcznie (15 godzin w tygodniu), przez pięć lub sześć dni tygodniu (poniedziałek – sobota), w czasie dostosowanym do potrzeb młodzieży. Wszystkie godziny zajęć są liczone jako godziny zegarowe (60 min.). Pod opieką wychowawcy w Klubie w tym samym czasie będzie przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Zatrudnienie w ramach realizowanego projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego – Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Okres zatrudnienia 01.04.2018r. – 30.09.2019r. w wymiarze 3/8 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O PRACY W PROJEKCIE

Wystawa Eleos -„Portret Mój”

W dniu 02.03.2018r. odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3. Forum towarzyszyła wystawa zdjęć pt.„Portret mój” przedstawiająca fotografie podopiecznych Eleos Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia. Zdjęcia powstały w ramach zadania pt. „Wsparcie osób bezdomnych               w powrocie do społeczności” współfinansowanego ze środków Miasta Białystok.Realizacja zadania przyczyniła się do obalenia mitów i stereotypów                w postrzeganiu osób bezdomnych. Pozwoliła wykształcić właściwe postawy wobec osób bezdomnych, okazywać szacunek, zrozumienie i empatię. Wystawę można oglądać do dnia 28 marca 2018r. To już trzecia nasz prezentacja, gościliśmy w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, w Domu  Kultury w Łapach,                     wkrótce wyruszamy do Domu Kultury w Czeremsze.
Dziękujemy Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku za zaproszenie naszego Ośrodka.