Koncert kolęd w Eleos

Okres świąteczny to wyjątkowe chwile, radości, rodzinnego ciepła, poczucia miłości i bezpieczeństwa. Przypomnieli nam o tym uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych

nr 2 w Białymstoku, przy ul. Świętojańskiej 1, którzy 19 stycznia 2018 r.  odwiedzili   Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia -świetlicę  dla osób bezdomnych w Białymstoku przy ul .Warszawskiej 47. Urozmaicili nam pochmurny, zimny, styczniowy dzień pięknym śpiewem kolęd, pod  kierunkiem  p. Katarzyny Aleksiejczuk.
       W imieniu ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia chcielibyśmy serdecznie podziękować p. pedagog – Grażynie Supronik, p. Annie Troc oraz dyrygentce – p. Katarzynie Aleksiejczuk za trud włożony w przygotowanie młodzieży, chęć przybycia i wystąpienia na rzecz osób potrzebujących.