Projekt pt. „ Wsparcie osób bezdomnych w powrocie do społeczności „ w Eleos

W okresie od września do grudnia 2017 w ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia był realizowany projekt skierowany do osób bezdomnych – naszych podopiecznych pt. „Wsparcie osób bezdomnych w powrocie do społeczności”, którego założeniem było zapobieganie wykluczeniu osób bezdomnych oraz podnoszenie świadomości  społeczeństwa w tym zakresie.
Zadanie powstało z myślą wsparcia osób bezdomnych o charakterze aktywizującym w formie warsztatów teatralnych, których celem była szeroko rozumiana integracja grupy podopiecznych. Warsztaty teatralne umożliwiły wykorzystanie naturalnej skłonności poczucia własnej wartości, a także aktywności emocjonalnej i społecznej.
To praca wspólna nad analizą własnych przeżyć i doświadczeń, umiejętność dzielenia się tym z innymi. Zadanie mało na celu przełamanie stereotypów związanych z bezdomnością oraz zwiększenie tolerancji przy jednoczesnym poszanowaniu godności osób bezdomnych. Projekt zakładał warsztaty teatralne pt: „Twoja historia” oraz zajęcia fotograficzne pt: „Portret Mój”, które zostały przeprowadzone  pod czujnym okiem profesjonalistów. Zwieńczeniem projektu była  premiera filmu opowiadającego losy podopiecznych ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia. Etiuda bazuje na indywidualnych historiach, w których bohaterowie umieszczeni zostali w rzeczywistości niedostępnej dla nich obecnie. Realizacja zadania przyczyniła się do obalenia mitów i stereotypów w postrzeganiu osób bezdomnych. Pozwoliła wykształcić właściwe postawy wobec osób bezdomnych, okazywać szacunek, zrozumienie
i empatię. Rezultatem zadania było w możliwie największej części przygotowanie osób bezdomnych, poprzez wyposażenie ich w umiejętności budowania adekwatnej samooceny, motywację do zmiany obrazu i wizerunku dotychczasowego życia.