Uczniowie niosą pomoc dla ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia

Miłym akcentem zaczęło się w ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia środowe popołudnie. Odwiedzili nas wolontariusze wraz z nauczycielami Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej i Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Łapach.
W okresie przedświątecznym zorganizowali oni zbiórkę darów na rzecz naszych podopiecznych. Oprócz darów otrzymaliśmy również żywą choinkę, która od dnia dzisiejszego upiększa siedzibę ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia, a swym zapachem wprowadza nas w świąteczny nastrój. Nauczyciele skutecznie ukazali uczniom jak w prosty sposób można pomóc osobom potrzebującym oraz uwrażliwić młodzież na potrzeby drugiego człowieka.

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za wsparcie działalności naszego Ośrodka. Szczególne podziękowania należą się p. Beatrycze Smaszcz-Turosieńskiej,
p. Tomaszowi Śliwowskiemu z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej oraz p. Ewie Łukaszuk, p. Justynie Styrnik oraz p. Joannie Supronowicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach za organizację zbiórki i ukazanie uczniom postaw prospołecznych.