Inauguracja kampanii społecznej „Uważni rodzice”

W środę 29 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyła się inauguracja kampanii społecznej „Uważni rodzice”. Podczas tego spotkania nauczyciele, pedagodzy, specjaliści, terapeuci oraz rodzice zapoznali się bliżej z wciąż rozprzestrzeniającym się zjawiskiem tzw. uwodzenia w sieci. Organizatorem tego spotkania był ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Według danych Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) aż 23,1% nastolatków przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w sieci. Tylko 39% z nich powiedziało o tym rodzicom, 29% nie powiedziało o tym nikomu. Dlatego też, spotkania takie jak to, są tak ważne, aby uświadomić sobie na jakie zagrożenia w Internecie narażone są dzieci.

Prezentacje kampanii „Uważni rodzice” oraz specyfikę problemu uwodzenia dzieci w Internecie przedstawił słuchaczom Maciej Kępka – specjalista ds. edukacji w programie Dziecko w Sieci w FDDS Warszawa. Podczas wykładu zaznaczył, że nie ma jednego wzorca „uwodzenia”, jak i zachowań, którymi dzieci na nie reagują. Najważniejsze jest, abyśmy rozmawiali z dzieckiem, obserwowali je i poświęcali mu swój czas.  Temat ten rozwiną  mł. insp. Sławomir Jówowicz – naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Z danych, które przedstawił wynika, że w ubiegłym roku wszczęto w Polsce 2733 sprawy związane z omawianym zagadnieniem, a w tym  – 2954 sprawy.  Zarzuty w 2016 roku postawiono 958 osobom, a w bieżącym aż 1188 osobom.

Ewa Dziemidowicz – ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online FDDS Warszawa, zwróciła uwagę na wagę roli rodziców, którzy dzięki swojemu zainteresowaniu dzieckiem, mogą zapobiec wielu zagrożeniom, jakie czyhają na nie w Internecie. Przekonywała, że to właśnie „darmowe chwile” spędzone z całą rodziną na rozmowie, czy wspólnej aktywności sprawiają, że budujemy obustronne zaufanie i w razie niebezpieczeństwa dziecko nie będzie się bało zwrócić o pomoc. Propozycje wzmacniania więzi z dzieckiem przedstawiła także Justyna Bacławska – terapeutka w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku (CODiR). Pomysły te były oparte na doświadczeniu terapeutki i działaniach jakie podejmuje w swojej pracy z rodzinami.

Wszystkim ekspertom i słuchaczom dziękujemy za udział w inauguracji kampanii „Uważni rodzice”. Zapraszamy również do zapoznania się  z kampanią na stronie: uwaznirodzice.pl.