WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI


Federacja  Banków  Żywności  zorganizowała  Wielkanocną Zbiórkę Żywności. (plakat)
W dniach  31 marca- 01 kwietnia 2017 r. w wyznaczonych sklepach na terenie miasta  Białegostoku wolontariusze ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia, podopieczni placówek wsparcia dziennego wraz z opiekunami zbierali produkty spożywcze o długim terminie przydatności. Do specjalnie oznaczonych koszy można było włożyć mąkę, mleko, makaron, olej czy konserwy. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, którzy przekazali zakupione artykuły spożywcze najbardziej potrzebującym udało się zebrać 700 kg   darów. Żywność trafi do osób potrzebujących, ubogich, bezdomnych, rodzin wielodzietnych, jako paczki świąteczne.

Szczególne wyrazy uznania pragniemy przekazać wolontariuszom lokalnym oraz zagranicznym  realizującym w Ośrodku ELEOS projekt wolontariatu międzynarodowego w ramach programu Erasmus+ dotowanego przez Komisję Europejską. Wyrazy wdzięczności kierujemy po raz kolejny do wolontariuszy Szkolnego Koła ELEOS ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku wraz z opiekunem – p. Krystyną Oniszczuk, uczniom Zespołu Szkół Sportowych nr 1, Zespołu Szkół nr 1 w Białymstoku z ich opiekunami Markiem Tofilukiem, Anną Karską za bezinteresowną pomoc w realizacji akcji.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dobre serce.