Grupa wsparcia dla osób bezdomnych w Eleos Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia

W ramach aktywizacji osób wykluczonych społecznie korzystających na co dzień ze świetlicy Eleos Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia, prowadzone były zajęcia –  grupa wsparcia. Ich celem było motywowanie do zmian, przekazanie wiedzy z zakresu zdrowia i higieny osobistej, zdrowego odżywiania, komunikacji interpersonalnej oraz kształtowania postaw tolerancji i otwartości na inność. Kolejnym bardzo ważnym elementem prowadzonych działań był trening ekonomiczny, który miał na celu nauczenie racjonalnego zarządzania własnymi środkami pieniężnymi, tzw. „nauka własnego budżetu”. Socjoterapeuci i trenerzy TZA zawsze służyli uczestnikom radą i pomocą w przezwyciężaniu trudności życiowych.

Oprócz zajęć terapeutycznych i tematycznych nasi podopieczni mieli okazję spotykać się z ciekawymi ludźmi. Gościliśmy u siebie wolontariuszy z różnych części Świata, takich jak: Syria, Turcja, Niemcy, Hiszpania i Słowenia, wspomagających w codziennej pracy Fundację Dialog. Dodatkowo uczestniczyli oni w zorganizowanych wyjściach i wyjazdach integracyjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wraz z uczestnikami zajęć wybraliśmy się m.in. do Muzeum Ikon w Supraślu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodniczkach, gdzie Krajowy Kapelan Straży Pożarnej ks. ihumen ppor. rez. Sergiusz zapoznał podopiecznych z zasadami bezpieczeństwa ppoż. i kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach uwrażliwiania na kulturę zwiedziliśmy Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego oraz udaliśmy się na seans filmowy do Kina Helios.

Zaskakującym, jak również bardzo miłym elementem pracy w grupie wsparcia, było ich zaangażowanie na rzecz Ośrodka. Podopieczni wykazali inicjatywę przygotowania niespodzianki. W tym celu pod okiem profesjonalnej ekipy filmowej została nagrana bajka pt. „Drzwiczki pod starym drzewem”. Premiera etiudy filmowej odbyła się w wyjątkowych okolicznościach, na uroczystej Gali XX-lecia Eleos Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia. Odbiór był bardzo pozytywny, bowiem gra aktorów w etiudzie była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Po seansie odtwórcy na scenie odebrali podziękowania od Dyrektora Ośrodka – Marka Masalskiego.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z naszych wspólnych aktywności.