Spotkanie wigilijne dla podopiecznych Eleos

W dzień Wigilii już od rana w jadłodajni ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 47 przygotowywaliśmy spotkanie dla naszych podopiecznych, z którymi na co dzień pracujemy. Są to osoby, którym doskwiera samotność. Często brakuje im dachu nad głową, rodzinnego ciepła. Wspólnie ubraliśmy choinkę, nakryliśmy świąteczny stół, gdzie pod obrus włożyliśmy pachnące sianko. Na stole znalazły się potrawy, takie jak  kapusta z grzybami, kompot, ryby, barszcz z uszkami, kutia. Błogosławieństwa potraw dokonał ks. Adam Krysztopowicz – kapelan Służby Więziennej w Białymstoku, wikariusz parafii prawosławnej pw. Św. Proroka Eliasza w Białymstoku. Po wspólnej modlitwie zasiedliśmy do wieczerzy, którą umilał dźwięk kolęd. Swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej – p. Marek Masalski. Złożył on wszystkim zebranym życzenia zdrowych

i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Jeden z naszych podopiecznych napisał z tej okazji wiersz i wyrecytował go wszystkim gościom. Ten wzruszający moment zostanie nam w pamięci na długo, również ze względu na relację filmową, którą można obejrzeć na stronie internetowej TVP Białystok.

Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał świąteczną paczkę z żywnością. Znalazły się w niej konserwy, cukier, kawa, herbata, słodycze.

Dziękujemy za przygotowanie potraw pracownikom firmy Schenker oraz restauracji Zacisze, którzy w ramach wolontariatu przygotowali wigilijne potrawy dla podopiecznych Eleos Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia.

Grupa wsparcia dla osób bezdomnych w Eleos Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia

W ramach aktywizacji osób wykluczonych społecznie korzystających na co dzień ze świetlicy Eleos Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia, prowadzone były zajęcia –  grupa wsparcia. Ich celem było motywowanie do zmian, przekazanie wiedzy z zakresu zdrowia i higieny osobistej, zdrowego odżywiania, komunikacji interpersonalnej oraz kształtowania postaw tolerancji i otwartości na inność. Kolejnym bardzo ważnym elementem prowadzonych działań był trening ekonomiczny, który miał na celu nauczenie racjonalnego zarządzania własnymi środkami pieniężnymi, tzw. „nauka własnego budżetu”. Socjoterapeuci i trenerzy TZA zawsze służyli uczestnikom radą i pomocą w przezwyciężaniu trudności życiowych.

Oprócz zajęć terapeutycznych i tematycznych nasi podopieczni mieli okazję spotykać się z ciekawymi ludźmi. Gościliśmy u siebie wolontariuszy z różnych części Świata, takich jak: Syria, Turcja, Niemcy, Hiszpania i Słowenia, wspomagających w codziennej pracy Fundację Dialog. Dodatkowo uczestniczyli oni w zorganizowanych wyjściach i wyjazdach integracyjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wraz z uczestnikami zajęć wybraliśmy się m.in. do Muzeum Ikon w Supraślu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodniczkach, gdzie Krajowy Kapelan Straży Pożarnej ks. ihumen ppor. rez. Sergiusz zapoznał podopiecznych z zasadami bezpieczeństwa ppoż. i kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach uwrażliwiania na kulturę zwiedziliśmy Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego oraz udaliśmy się na seans filmowy do Kina Helios.

Zaskakującym, jak również bardzo miłym elementem pracy w grupie wsparcia, było ich zaangażowanie na rzecz Ośrodka. Podopieczni wykazali inicjatywę przygotowania niespodzianki. W tym celu pod okiem profesjonalnej ekipy filmowej została nagrana bajka pt. „Drzwiczki pod starym drzewem”. Premiera etiudy filmowej odbyła się w wyjątkowych okolicznościach, na uroczystej Gali XX-lecia Eleos Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia. Odbiór był bardzo pozytywny, bowiem gra aktorów w etiudzie była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Po seansie odtwórcy na scenie odebrali podziękowania od Dyrektora Ośrodka – Marka Masalskiego.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z naszych wspólnych aktywności.