Zakończenie projektu „Rodzinne spotkania…”

Dziecko – bezbronne, ufne, zdane na opiekę innych, przychodzi na świat w określonej rodzinie, która od tej pory staje się jego podstawowym i najbardziej pierwotnym środowiskiem życia, a więc opieki, wychowania, socjalizacji. W zdrowej rodzinie uczy się elementarnych umiejętności życiowych, rozwija dojrzałą osobowość, nabiera przekonań o świecie, o jego wartościach i zasadach, tu formuje się jego tożsamość i wzorce zachowań. Każda rodzina jest postawiona przed podobnymi zadaniami i trudem wychowania, jednak może przeżywać trudności w ich realizacji, z uwagi na nadmiar problemów, dysfunkcji, dezorganizujących normalne życie.

Projekt o tytule Rodzinne spotkania pełne miłości, zabawy i przytulania – działania promujące konstruktywne wzorce rodzinne skierowane do rodzin korzystających z oferty ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia”, stworzył rodzinom borykającym się z różnego rodzaju problemami okazję na pokonanie istniejących barier oraz wyrównanie szans młodego pokolenia na wzrastanie w lepszych warunkach.

Pierwszym punktem programu było zaproszenie rodziców i dzieci na festyny rodzinne organizowane w każdej z placówek. Służyło to pogłębieniu więzi z rodzicami, budowaniu wspólnych doświadczeń oraz ćwiczeniu wielu nowych, sprzyjających relacji rodzic-dziecko wzorców zachowań. Z kolei podczas warsztatów edukacyjnych pt: „Akademia Rodzica”, odbywających się od czerwca do listopada opiekunowie mieli możliwość nabycia oraz rozwoju wielu niezbędnych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Jednocześnie dzieci brały udział w Treningu Zastępowania Agresji, ucząc się m.in. umiejętności prospołecznych oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością. Również w tym samym czasie organizowane były zajęcia ruchu rozwijającego prowadzone metodą W. Sherborne. Tym razem, nie poprzez słowa, ale niewerbalne gesty, dotyk i sygnały wysyłane ciałem, uczestnicy okazywali sobie akceptację i budowali poczucie bezpieczeństwa. Podczas obozu wypoczynkowo-terapeutycznego w Suwałkach realizowano blok działań edukacyjnych pt.: „Rodzina i ja”, w trakcie którego nasi podopieczni rysowali portrety rodzinne, wymieniali się swoimi rodzinnymi wspomnieniami oraz dzielili sukcesami. We wrześniu ogłoszono konkurs plastyczny pt.: „Moje drzewo genealogiczne”, który był doskonałą okazją do poznania własnych korzeni rodzinnych. Październik i listopad to miesiące, w których zorganizowaliśmy rodzinne warsztaty krawieckie. Podczas wspólnych zajęć powstały kolorowe rękawice kuchenne, które stanowią pamiątkę czasu spędzonego razem z rodziną.

Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Na imprezie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego na „Drzewo genealogiczne”, nagrodzono zwycięzców oraz placówki za zaangażowanie w proponowane działania. Nie zabrakło również gier i zabaw integracyjnych, dużej porcji śmiechu i wspomnień.

Projekt „Rodzinne spotkania pełne miłości, zabawy i przytulania – działania promujące konstruktywne wzorce rodzinne skierowane do rodzin korzystających z oferty ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia” finansowany był ze środków Wojewody Podlaskiego