„W ELEOSie moralność rozwijamy…”-zakończenie projektu w ELEOS

Koniec roku sprzyja podsumowaniom i ocenom, tego, co udało nam się w mijającym roku dokonać. Z tej okazji przypominamy projekt pt.: „W ELEOSie moralność rozwijamy – bezpiecznie się bawimy, uczymy, wypoczywamy”. Działanie realizowane było w naszych Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego od 01.03.2016r. do 15.12.2016r i przyniosło zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom wiele wymiernych korzyści.

 

 

 

Zadanie realizowane było w dwóch blokach tematycznych: pierwszy – ściśle związany z rozwojem moralnym, drugi – poświęcony nauce dbania o bezpieczeństwo swoje, jak i innych osób z najbliższego otoczenia. Wychowawcy z naszych placówek, na co dzień pracujący z dziećmi, i ich rodzicami dostrzegają powiązanie tych obszarów. Osoby, które potrafią zdefiniować zachowania moralne, wiedzą jak należy postępować w danych sytuacjach, nie raniąc innych, potrafią także zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Dlatego też ważnym staje się jednoczesne rozwijanie tych dwóch obszarów u dzieci – już od najmłodszych lat. W trosce o to, w każdej z naszych placówek, co miesiąc odbywały się zajęcia poświęcone tematyce bezpieczeństwa oraz raz w tygodniu Trening Zastępowania Agresji. Wychowawcy wprowadzali ogólnopojęte zasady bezpieczeństwa w różnych sferach życia: na drodze, w sieci, w kontaktach z nieznajomymi itp. z naciskiem na sposoby reagowania, drogi poszukiwania pomocy i wsparcia oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Ponadto zwrócono uwagę wychowanków na nową formę zagrożeń, która w ostatnim czasie ciągle przybiera na sile, jaką jest Internet, z którego dzieci chętnie i często korzystają. Brak kontroli rodzicielskiej i niewłaściwe korzystanie z sieci zwiększa prawdopodobieństwo narażenia dzieci na sytuacje niebezpieczne. Dlatego w okresie letnim zorganizowano festyn edukacyjny w Sochoniach, podczas którego dzieci i rodzice zdobywali wiedzę dotyczącą zachowania bezpieczeństwa w trakcie korzystania z sieci, zawierania internetowych znajomości czy ochrony swojej prywatności. Równolegle w każdej z placówek ELEOS odbywały się zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji prowadzone przez przeszkolonych trenerów. Wszystko po to, by zmotywować podopiecznych do podjęcia pracy nad sobą, własną złością, modyfikacją zachowań społecznie nieakceptowanych, pozyskiwaniem umiejętności prospołecznych ułatwiających poprawne funkcjonowanie wśród innych ludzi, a przede wszystkim zmianą w rozumowaniu moralnym.

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa naszych podopiecznych musieliśmy również podjąć pracę z ich opiekunami. Jednych i drugich wyposażyć w umiejętności pozwalające na zmianę stylu wychowania z dysfunkcyjnego na nacechowany szacunkiem, odpowiedzialnością, akceptacją, zaangażowaniem emocjonalnym, mądrym wyznaczaniem granic. Dlatego raz w miesiącu, w każdej z placówek ELEOS organizowaliśmy opiekunom warsztaty dobrych praktyk wychowawczych w ramach „Akademii Rodzica”.

 

Aby uatrakcyjnić program i dostosować niełatwe tematy związane z moralnością i bezpieczeństwem dla naszych podopiecznych znajdujących się w różnym przedziale wiekowym każda z placówek angażowała do pomocy wychowawców, wolontariuszy i rodziców. Wspólnymi siłami zostały przygotowane: scenariusze zajęć poświęconych bezpieczeństwu, tablice z zasadami bezpieczeństwa, komiksy promujące moralne zachowania oraz foldery przypominające o bezpiecznym postępowaniu, kulturalnym zachowaniu i pozytywnym nastawieniu do rówieśników i dorosłych – „Dobre rady nie od parady”.

Działania projektowe rozszerzono również o okres wakacyjny. Podczas letniego obozu terapeutyczno – wypoczynkowego, każde dziecko stworzyło pocztówkę promującą bezpieczeństwo w czasie letnich wyjazdów (nad wodą, w mieście, w górach, w lesie, na wsi) pt. „Bezpieczne wakacje”. Pocztówki zostały wysłane pocztą do Białegostoku, do rodziców i opiekunów naszych wychowanków, jako wartościowa pamiątka z wakacji.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i potrzebą przypomnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły, we wrześniu ogłoszony został konkurs na projekt odblasku i hasło promujące bezpieczeństwo na drodze – „Bezpieczna droga do szkoły”. Nasi podopieczni stworzyli ciekawe hasła, tj.: „Bezpieczny-widoczny”, „Twój odblask-Twoje życie”, „Noś odblaski – nie czekaj na oklaski”, „Niech (od)blask będzie z Tobą” oraz „Bo odblaski ważna sprawa – bezpieczeństwo to podstawa”.

Na zakończenie projektu, na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyła się podsumowująca zabawa integracyjna połączona z rozstrzygnięciem konkursu. Każde dziecko otrzymało znaczek odblaskowy z zwycięskim hasłem, rozdano również nagrody dla placówek za udział w projekcie.

Realizacja projektu przyniosła wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim wychowawcy zaobserwowali zmianę zachowań agresywnych podopiecznych w kierunku społecznie pożądanych oraz poprawę funkcjonowania uczestników Treningu Zastępowania Agresji w środowisku szkolnym, domowym i rówieśniczym. Znacząco wzrosła zdolność wychowanków do respektowania potrzeb rówieśników, przyjmowania punktu widzenia innych osób w sytuacji problemowej oraz umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z bezpieczeństwem. Rodzice mogli skorzystać z wielu działań mających na celu zmianę stylu wychowania dzieci, co w konsekwencji zaowocowało poprawą relacji emocjonalnych oraz komunikacji w rodzinach. Udział w projekcie sprawił, że uczestnicy warsztatów rodzicielskich poznali się lepiej, zintegrowali i mamy nadzieję, łatwiej im będzie w sposób otwarty i zaangażowany pracować nad niełatwymi zagadnieniami dotyczącymi trudności w ich rodzinach.

Projekt „W ELEOSie moralność rozwijamy – bezpiecznie się bawimy, uczymy, wypoczywamy” finansowany był ze środków Miasta Białegostoku.