Wolontariusze ERASMUS+ prowadzą zajęcia w szkole

Młodzi Europejczycy realizujący w ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia projekt wolontariatu zagranicznego w ramach programu ERASMUS+, oprócz działań na rzecz wychowanków naszych Placówek, bardzo chętnie włączają się również w inicjatywy skierowane do  społeczności lokalnej, a w szczególności  do dzieci i młodzieży.

W ostatnim czasie nasi wolontariusze zagraniczni uczestniczyli w zajęciach językowych prowadzonych w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej, a także w dwóch białostockich szkołach (Zespół Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza). Każda z tych lekcji przebiegała według ustalonego wspólnie z nauczycielami programu i miała swój indywidualny charakter. Niektóre zajęcia były oparte na prezentacjach multimedialnych, inne na przeprowadzeniu wywiadów z wolontariuszami, a jeszcze inne na grach i zabawach popularnych w różnych zakątkach Europy. W czasie lekcji dzieci wraz z wolontariuszami tańczyły, śpiewały, tworzyły dialogi na określony temat, a także rysowały mapy myślowe. Mimo tak różnorodnych metod pracy, cel tych wszystkich działań był jeden i ten sam- pokazanie uczniom, że znajomość języków obcych jest podstawą do odkrywania świata, nabywania nowych doświadczeń i nawiązywania ciekawych znajomości. Również dla wolontariuszy była to okazja do poszerzenia swoich kompetencji w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki zajęciom w szkołach mogli oni sprawdzić się w roli prowadzącego lekcje, poznać realia polskiego szkolnictwa, a także nawiązać współpracę z doświadczonymi nauczycielami, którzy chętnie dzielili się swoimi umiejętnościami i wiedzą pedagogiczną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za ciepłe przyjęcie naszych wolontariuszy i owocną współpracę z nimi, a p. Elżbiecie Cetra, p. Markowi Kulikowskiemu oraz p. Markowi Tofiluk za pomoc w organizacji zajęć na terenie poszczególnych szkół.

Projekt wolontariatu zagranicznego jest realizowany w ramach programu ERASMUS+ dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.