„Żółty Talerz” w ELEOS!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia przystąpił do realizacji programu Żółty Talerz, który polega na wsparciu żywienia dzieci. Programem objętych zostało 39 dzieci w prowadzonych przez ELEOS Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego. Dzieci każdego dnia otrzymają posiłek, najczęściej w postaci ciepłego dania. Planujemy również organizować różnego rodzaju warsztaty kulinarne w placówkach, do których zaprosimy rodziców, wolontariuszy, aby zdrowe, właściwe żywienie dzieci stało się troską dorosłych.

 

„Żółty Talerz” to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi: Caritas, TPD, PCK, Bankami Żywności oraz SOS Wioskami Dziecięcymi. Partnerem Programu na terenie województwa podlaskiego jest Bank Żywności Suwałki – Białystok.

 

Program „Żółty Talerz” przyniesie naszym placówkom wymierne korzyści: zwiększenie liczby żywionych dzieci, poprawę jakości i intensywności żywienia, aktywizację lokalnej społeczności wokół problemu żywienia dzieci oraz zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych. „Żółty Talerz” to łącznie 4 mln zł na żywienie dzieci w Polsce, co ma

zaowocować ponad 1 milionem wydanych posiłków.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w projekcie. Udział w programie „Żółty Talerz”  pozwoli zwiększyć zakres świadczonej przez ELEOS pomocy na rzecz dzieci.