ELEOS … zrealizował projekt pt.: „Sami, ale nie samotni – …”

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej zrealizował projekt pt.: „Sami, ale nie samotni- działania skierowane do najstarszych wychowanków Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego.

kregle3 kregle-2

Z oferty Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez ELEOS każdego dnia korzysta około 100 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Najczęściej trafiają one do nas w wieku 6-7 lat, wraz z rozpoczęciem edukacji szkolnej. Wychowawcy i socjoterapeuci prowadzą ze wszystkimi długofalową, kilkuletnią pracę terapeutyczną pozwalającą na wyrównywanie deficytów zarówno w sferze edukacyjnej, emocjonalnej jak i rozwoju społecznego. Dzieci przychodząc do placówek każdego dnia po szkole, wyjeżdżając na zimowiska i obozy letnie, a także uczestnicząc w różnorodnych projektach i działaniach bardzo mocno związują się z grupą rówieśniczą, wolontariuszami, wychowawcami, a także z samym miejscem, w którym spędzają tak dużo czasu. Jednak w pewnym momencie, gdy nasi wychowankowie dorastają okazuje się, że oferta placówek staje się niewystarczająca do ich potrzeb, umiejętności i zainteresowań. Moment uświadomienia sobie tych zmian jest bardzo trudny dla każdego dziecka. Niektórzy z nich na samą myśl o opuszczeniu placówki „na zawsze” są przerażeni, inni czują się odrzuceni i niepotrzebni, a jeszcze inni po prostu nie wierzą, że mogą sobie radzić bez naszej pomocy.

zajecia-fotograficzne-4 zajecia-fotograficzne-2jumper-park-3

Realizacja projektu „Sami, ale nie samotni” była innowacyjnym pomysłem i pilotażowym przedsięwzięciem ELEOS. Po przeanalizowaniu sytuacji naszych najstarszych wychowanków, którzy stali przed tym trudnym momentem rozstania z placówką, zauważyliśmy potrzebę poszerzenia naszej oferty i przygotowanie programu skierowanego tylko i wyłącznie do nich. Poprzez zaplanowane działania chcieliśmy im pokazać, że mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i talenty samodzielnie w innych grupach i miejscach. Zajęcia fotograficzne oraz taneczno- teatralne pozwoliły im na własną inicjatywę, kreatywność i potencjał. Spotkanie warsztatowe- grupa wsparcia były czasem pracy nad swoimi kompetencjami interpersonalnymi, a także umiejętnościami przydatnymi do odnalezienia się w nowej grupie, w nowym środowisku. Była to też przestrzeń do zastanowienia się nad swoją przyszłością już poza ELEOS. Wyjścia integracyjne pozwoliły najstarszym podopiecznym naszych placówek na spędzenie czasu wolnego w gronie rówieśników, często znanych od najmłodszych lat.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Jesteśmy przekonani, iż realizacja tego projektu pozwoliła młodym ludziom łagodniej i zwiększą wiarą w swoje możliwości przejść z „pod skrzydeł” ELEOS do pełnej pozytywnych działań i zajęć samodzielności. Osiągnięcie zamierzonych celów i założonych rezultatów projektowych jest dla nas silną motywacją do kontynuacji tego rodzaju praktyk i organizowania specjalnych inicjatyw ukierunkowanych na najstarszych wychowanków naszych placówek.

log01urzadmarszal