„W ELEOSie moralność rozwijamy…”-zakończenie projektu w ELEOS

Koniec roku sprzyja podsumowaniom i ocenom, tego, co udało nam się w mijającym roku dokonać. Z tej okazji przypominamy projekt pt.: „W ELEOSie moralność rozwijamy – bezpiecznie się bawimy, uczymy, wypoczywamy”. Działanie realizowane było w naszych Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego od 01.03.2016r. do 15.12.2016r i przyniosło zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom wiele wymiernych korzyści.

 

 

 

Zadanie realizowane było w dwóch blokach tematycznych: pierwszy – ściśle związany z rozwojem moralnym, drugi – poświęcony nauce dbania o bezpieczeństwo swoje, jak i innych osób z najbliższego otoczenia. Wychowawcy z naszych placówek, na co dzień pracujący z dziećmi, i ich rodzicami dostrzegają powiązanie tych obszarów. Osoby, które potrafią zdefiniować zachowania moralne, wiedzą jak należy postępować w danych sytuacjach, nie raniąc innych, potrafią także zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Dlatego też ważnym staje się jednoczesne rozwijanie tych dwóch obszarów u dzieci – już od najmłodszych lat. W trosce o to, w każdej z naszych placówek, co miesiąc odbywały się zajęcia poświęcone tematyce bezpieczeństwa oraz raz w tygodniu Trening Zastępowania Agresji. Wychowawcy wprowadzali ogólnopojęte zasady bezpieczeństwa w różnych sferach życia: na drodze, w sieci, w kontaktach z nieznajomymi itp. z naciskiem na sposoby reagowania, drogi poszukiwania pomocy i wsparcia oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Ponadto zwrócono uwagę wychowanków na nową formę zagrożeń, która w ostatnim czasie ciągle przybiera na sile, jaką jest Internet, z którego dzieci chętnie i często korzystają. Brak kontroli rodzicielskiej i niewłaściwe korzystanie z sieci zwiększa prawdopodobieństwo narażenia dzieci na sytuacje niebezpieczne. Dlatego w okresie letnim zorganizowano festyn edukacyjny w Sochoniach, podczas którego dzieci i rodzice zdobywali wiedzę dotyczącą zachowania bezpieczeństwa w trakcie korzystania z sieci, zawierania internetowych znajomości czy ochrony swojej prywatności. Równolegle w każdej z placówek ELEOS odbywały się zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji prowadzone przez przeszkolonych trenerów. Wszystko po to, by zmotywować podopiecznych do podjęcia pracy nad sobą, własną złością, modyfikacją zachowań społecznie nieakceptowanych, pozyskiwaniem umiejętności prospołecznych ułatwiających poprawne funkcjonowanie wśród innych ludzi, a przede wszystkim zmianą w rozumowaniu moralnym.

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa naszych podopiecznych musieliśmy również podjąć pracę z ich opiekunami. Jednych i drugich wyposażyć w umiejętności pozwalające na zmianę stylu wychowania z dysfunkcyjnego na nacechowany szacunkiem, odpowiedzialnością, akceptacją, zaangażowaniem emocjonalnym, mądrym wyznaczaniem granic. Dlatego raz w miesiącu, w każdej z placówek ELEOS organizowaliśmy opiekunom warsztaty dobrych praktyk wychowawczych w ramach „Akademii Rodzica”.

 

Aby uatrakcyjnić program i dostosować niełatwe tematy związane z moralnością i bezpieczeństwem dla naszych podopiecznych znajdujących się w różnym przedziale wiekowym każda z placówek angażowała do pomocy wychowawców, wolontariuszy i rodziców. Wspólnymi siłami zostały przygotowane: scenariusze zajęć poświęconych bezpieczeństwu, tablice z zasadami bezpieczeństwa, komiksy promujące moralne zachowania oraz foldery przypominające o bezpiecznym postępowaniu, kulturalnym zachowaniu i pozytywnym nastawieniu do rówieśników i dorosłych – „Dobre rady nie od parady”.

Działania projektowe rozszerzono również o okres wakacyjny. Podczas letniego obozu terapeutyczno – wypoczynkowego, każde dziecko stworzyło pocztówkę promującą bezpieczeństwo w czasie letnich wyjazdów (nad wodą, w mieście, w górach, w lesie, na wsi) pt. „Bezpieczne wakacje”. Pocztówki zostały wysłane pocztą do Białegostoku, do rodziców i opiekunów naszych wychowanków, jako wartościowa pamiątka z wakacji.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i potrzebą przypomnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły, we wrześniu ogłoszony został konkurs na projekt odblasku i hasło promujące bezpieczeństwo na drodze – „Bezpieczna droga do szkoły”. Nasi podopieczni stworzyli ciekawe hasła, tj.: „Bezpieczny-widoczny”, „Twój odblask-Twoje życie”, „Noś odblaski – nie czekaj na oklaski”, „Niech (od)blask będzie z Tobą” oraz „Bo odblaski ważna sprawa – bezpieczeństwo to podstawa”.

Na zakończenie projektu, na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyła się podsumowująca zabawa integracyjna połączona z rozstrzygnięciem konkursu. Każde dziecko otrzymało znaczek odblaskowy z zwycięskim hasłem, rozdano również nagrody dla placówek za udział w projekcie.

Realizacja projektu przyniosła wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim wychowawcy zaobserwowali zmianę zachowań agresywnych podopiecznych w kierunku społecznie pożądanych oraz poprawę funkcjonowania uczestników Treningu Zastępowania Agresji w środowisku szkolnym, domowym i rówieśniczym. Znacząco wzrosła zdolność wychowanków do respektowania potrzeb rówieśników, przyjmowania punktu widzenia innych osób w sytuacji problemowej oraz umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z bezpieczeństwem. Rodzice mogli skorzystać z wielu działań mających na celu zmianę stylu wychowania dzieci, co w konsekwencji zaowocowało poprawą relacji emocjonalnych oraz komunikacji w rodzinach. Udział w projekcie sprawił, że uczestnicy warsztatów rodzicielskich poznali się lepiej, zintegrowali i mamy nadzieję, łatwiej im będzie w sposób otwarty i zaangażowany pracować nad niełatwymi zagadnieniami dotyczącymi trudności w ich rodzinach.

Projekt „W ELEOSie moralność rozwijamy – bezpiecznie się bawimy, uczymy, wypoczywamy” finansowany był ze środków Miasta Białegostoku.

Zakończenie projektu „Rodzinne spotkania…”

Dziecko – bezbronne, ufne, zdane na opiekę innych, przychodzi na świat w określonej rodzinie, która od tej pory staje się jego podstawowym i najbardziej pierwotnym środowiskiem życia, a więc opieki, wychowania, socjalizacji. W zdrowej rodzinie uczy się elementarnych umiejętności życiowych, rozwija dojrzałą osobowość, nabiera przekonań o świecie, o jego wartościach i zasadach, tu formuje się jego tożsamość i wzorce zachowań. Każda rodzina jest postawiona przed podobnymi zadaniami i trudem wychowania, jednak może przeżywać trudności w ich realizacji, z uwagi na nadmiar problemów, dysfunkcji, dezorganizujących normalne życie.

Projekt o tytule Rodzinne spotkania pełne miłości, zabawy i przytulania – działania promujące konstruktywne wzorce rodzinne skierowane do rodzin korzystających z oferty ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia”, stworzył rodzinom borykającym się z różnego rodzaju problemami okazję na pokonanie istniejących barier oraz wyrównanie szans młodego pokolenia na wzrastanie w lepszych warunkach.

Pierwszym punktem programu było zaproszenie rodziców i dzieci na festyny rodzinne organizowane w każdej z placówek. Służyło to pogłębieniu więzi z rodzicami, budowaniu wspólnych doświadczeń oraz ćwiczeniu wielu nowych, sprzyjających relacji rodzic-dziecko wzorców zachowań. Z kolei podczas warsztatów edukacyjnych pt: „Akademia Rodzica”, odbywających się od czerwca do listopada opiekunowie mieli możliwość nabycia oraz rozwoju wielu niezbędnych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Jednocześnie dzieci brały udział w Treningu Zastępowania Agresji, ucząc się m.in. umiejętności prospołecznych oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością. Również w tym samym czasie organizowane były zajęcia ruchu rozwijającego prowadzone metodą W. Sherborne. Tym razem, nie poprzez słowa, ale niewerbalne gesty, dotyk i sygnały wysyłane ciałem, uczestnicy okazywali sobie akceptację i budowali poczucie bezpieczeństwa. Podczas obozu wypoczynkowo-terapeutycznego w Suwałkach realizowano blok działań edukacyjnych pt.: „Rodzina i ja”, w trakcie którego nasi podopieczni rysowali portrety rodzinne, wymieniali się swoimi rodzinnymi wspomnieniami oraz dzielili sukcesami. We wrześniu ogłoszono konkurs plastyczny pt.: „Moje drzewo genealogiczne”, który był doskonałą okazją do poznania własnych korzeni rodzinnych. Październik i listopad to miesiące, w których zorganizowaliśmy rodzinne warsztaty krawieckie. Podczas wspólnych zajęć powstały kolorowe rękawice kuchenne, które stanowią pamiątkę czasu spędzonego razem z rodziną.

Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Na imprezie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego na „Drzewo genealogiczne”, nagrodzono zwycięzców oraz placówki za zaangażowanie w proponowane działania. Nie zabrakło również gier i zabaw integracyjnych, dużej porcji śmiechu i wspomnień.

Projekt „Rodzinne spotkania pełne miłości, zabawy i przytulania – działania promujące konstruktywne wzorce rodzinne skierowane do rodzin korzystających z oferty ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia” finansowany był ze środków Wojewody Podlaskiego

W grudniowe popołudnie, w placówce ELEOS

W grudniowe popołudnie, w placówce ELEOS przy ul. Św. Mikołaja, nad stołem pełnym choinkowych gałązek, styropianowych bombek i  błyszczących  ozdób, bo właśnie przygotowywaliśmy się do kiermaszu świątecznego, toczyły się rozmowy o wszystkim i o niczym.  W pewnym momencie jedna z dziewczynek zapytała:

– Słyszała Pani już ten nowy przebój Margaret?

– Nie, a o czym jest ta piosenka?

– No, ogólnie o świętach, że się zbliżają i że najlepsze prezenty ukryte są w naszych sercach.

– Fajny tekst,  tylko jak go rozumieć?

– Jak to jak? Normalnie, że trzeba od czasu do czasu zrobić coś dla innych, a nie tylko myśleć o sobie…

Nie bylibyśmy wychowawcami, gdybyśmy nie podchwycili tego wątku i nie „przekuli” go na działanie. Niedługo potem nasza grupa świetlicowa  oraz dzieci z placówki ELEOS przy ul. Św. Proroka Eliasza odwiedziły mieszkańców Domu Spokojnej Starości Św. Proroka Eliasza w Białymstoku.

Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze. Dzieci, babcie i dziadkowie wspólnie stworzyli piękny plakat z choinką, na którym przykleiliśmy kolorowe bombki z naszymi imionami. Współpracując w międzypokoleniowych grupach przygotowaliśmy tradycyjne łańcuchy choinkowe, które na koniec połączyliśmy w jedną całość. Dzieci zaprezentowały piosenkę o ELEOS-ie, a seniorzy śpiewali tradycyjne kolędy świąteczne. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym, pamiątkowym zdjęciem i wręczeniem laurek, wykonanych własnoręcznie przez dzieci, wszystkim mieszkańcom Domu Spokojnej Starości.

Było to spotkanie wyjątkowe, choć bardzo proste w swej formie i co najważniejsze pozwoliło na wydobycie najlepszych prezentów ukrytych w sercach dzieci uczęszczających do placówek ELEOS.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do Domu Spokojnej Starości i możliwość realizacji tej pouczającej lekcji wychowawczej ks. mitratowi Anatolowi Fiedoruk oraz  matuszce Tamarze.

Koncert kolęd w Eleos

Okres Postu wiele osób skłania do refleksji nad własnym losem i uwrażliwia na potrzeby innych. Wśród nas są też osoby, które Świąt Bożego Narodzenia nie mogą spędzić w cieple rodzinnego ogniska, poczuciu miłości i bezpieczeństwa. Aby dać namiastkę świątecznej atmosfery w Ośrodku gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 mieszczącego się przy ul. Świętojańskiej 1 w Białymstoku.

„Eta nocz swiataja!” – tą kolędą rozpoczął się występ młodzieży na rzecz podopiecznych ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia. Odbiorcy z wielkim zainteresowaniem słuchali pięknego śpiewu szkolnego chóru, pod kierunkiem Katarzyny Aleksiejczuk. Kolędy wprowadziły nas w świąteczny nastrój, czas oczekiwania na Narodzenie Jezusa. W czasie występu na twarzach słuchaczy, było widać wzruszenie. Wrażenia ze spotkania na długo pozostaną w naszej pamięci!

W imieniu ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia chcielibyśmy serdecznie podziękować p. pedagog – Grażynie Supronik, p. Annie Troc oraz dyrygentce – p. Katarzynie Aleksiejczuk za trud włożony w przygotowanie młodzieży, chęć przybycia i wystąpienia na rzecz osób samotnych.

Wolontariusze ERASMUS+ prowadzą zajęcia w szkole

Młodzi Europejczycy realizujący w ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia projekt wolontariatu zagranicznego w ramach programu ERASMUS+, oprócz działań na rzecz wychowanków naszych Placówek, bardzo chętnie włączają się również w inicjatywy skierowane do  społeczności lokalnej, a w szczególności  do dzieci i młodzieży.

W ostatnim czasie nasi wolontariusze zagraniczni uczestniczyli w zajęciach językowych prowadzonych w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej, a także w dwóch białostockich szkołach (Zespół Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Iwaszkiewicza). Każda z tych lekcji przebiegała według ustalonego wspólnie z nauczycielami programu i miała swój indywidualny charakter. Niektóre zajęcia były oparte na prezentacjach multimedialnych, inne na przeprowadzeniu wywiadów z wolontariuszami, a jeszcze inne na grach i zabawach popularnych w różnych zakątkach Europy. W czasie lekcji dzieci wraz z wolontariuszami tańczyły, śpiewały, tworzyły dialogi na określony temat, a także rysowały mapy myślowe. Mimo tak różnorodnych metod pracy, cel tych wszystkich działań był jeden i ten sam- pokazanie uczniom, że znajomość języków obcych jest podstawą do odkrywania świata, nabywania nowych doświadczeń i nawiązywania ciekawych znajomości. Również dla wolontariuszy była to okazja do poszerzenia swoich kompetencji w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki zajęciom w szkołach mogli oni sprawdzić się w roli prowadzącego lekcje, poznać realia polskiego szkolnictwa, a także nawiązać współpracę z doświadczonymi nauczycielami, którzy chętnie dzielili się swoimi umiejętnościami i wiedzą pedagogiczną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za ciepłe przyjęcie naszych wolontariuszy i owocną współpracę z nimi, a p. Elżbiecie Cetra, p. Markowi Kulikowskiemu oraz p. Markowi Tofiluk za pomoc w organizacji zajęć na terenie poszczególnych szkół.

Projekt wolontariatu zagranicznego jest realizowany w ramach programu ERASMUS+ dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

„Żółty Talerz” w ELEOS!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia przystąpił do realizacji programu Żółty Talerz, który polega na wsparciu żywienia dzieci. Programem objętych zostało 39 dzieci w prowadzonych przez ELEOS Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego. Dzieci każdego dnia otrzymają posiłek, najczęściej w postaci ciepłego dania. Planujemy również organizować różnego rodzaju warsztaty kulinarne w placówkach, do których zaprosimy rodziców, wolontariuszy, aby zdrowe, właściwe żywienie dzieci stało się troską dorosłych.

 

„Żółty Talerz” to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi: Caritas, TPD, PCK, Bankami Żywności oraz SOS Wioskami Dziecięcymi. Partnerem Programu na terenie województwa podlaskiego jest Bank Żywności Suwałki – Białystok.

 

Program „Żółty Talerz” przyniesie naszym placówkom wymierne korzyści: zwiększenie liczby żywionych dzieci, poprawę jakości i intensywności żywienia, aktywizację lokalnej społeczności wokół problemu żywienia dzieci oraz zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych. „Żółty Talerz” to łącznie 4 mln zł na żywienie dzieci w Polsce, co ma

zaowocować ponad 1 milionem wydanych posiłków.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w projekcie. Udział w programie „Żółty Talerz”  pozwoli zwiększyć zakres świadczonej przez ELEOS pomocy na rzecz dzieci.

 

 

ELEOS … zrealizował projekt pt.: „Sami, ale nie samotni – …”

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej zrealizował projekt pt.: „Sami, ale nie samotni- działania skierowane do najstarszych wychowanków Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego.

kregle3 kregle-2

Z oferty Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez ELEOS każdego dnia korzysta około 100 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Najczęściej trafiają one do nas w wieku 6-7 lat, wraz z rozpoczęciem edukacji szkolnej. Wychowawcy i socjoterapeuci prowadzą ze wszystkimi długofalową, kilkuletnią pracę terapeutyczną pozwalającą na wyrównywanie deficytów zarówno w sferze edukacyjnej, emocjonalnej jak i rozwoju społecznego. Dzieci przychodząc do placówek każdego dnia po szkole, wyjeżdżając na zimowiska i obozy letnie, a także uczestnicząc w różnorodnych projektach i działaniach bardzo mocno związują się z grupą rówieśniczą, wolontariuszami, wychowawcami, a także z samym miejscem, w którym spędzają tak dużo czasu. Jednak w pewnym momencie, gdy nasi wychowankowie dorastają okazuje się, że oferta placówek staje się niewystarczająca do ich potrzeb, umiejętności i zainteresowań. Moment uświadomienia sobie tych zmian jest bardzo trudny dla każdego dziecka. Niektórzy z nich na samą myśl o opuszczeniu placówki „na zawsze” są przerażeni, inni czują się odrzuceni i niepotrzebni, a jeszcze inni po prostu nie wierzą, że mogą sobie radzić bez naszej pomocy.

zajecia-fotograficzne-4 zajecia-fotograficzne-2jumper-park-3

Realizacja projektu „Sami, ale nie samotni” była innowacyjnym pomysłem i pilotażowym przedsięwzięciem ELEOS. Po przeanalizowaniu sytuacji naszych najstarszych wychowanków, którzy stali przed tym trudnym momentem rozstania z placówką, zauważyliśmy potrzebę poszerzenia naszej oferty i przygotowanie programu skierowanego tylko i wyłącznie do nich. Poprzez zaplanowane działania chcieliśmy im pokazać, że mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i talenty samodzielnie w innych grupach i miejscach. Zajęcia fotograficzne oraz taneczno- teatralne pozwoliły im na własną inicjatywę, kreatywność i potencjał. Spotkanie warsztatowe- grupa wsparcia były czasem pracy nad swoimi kompetencjami interpersonalnymi, a także umiejętnościami przydatnymi do odnalezienia się w nowej grupie, w nowym środowisku. Była to też przestrzeń do zastanowienia się nad swoją przyszłością już poza ELEOS. Wyjścia integracyjne pozwoliły najstarszym podopiecznym naszych placówek na spędzenie czasu wolnego w gronie rówieśników, często znanych od najmłodszych lat.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Jesteśmy przekonani, iż realizacja tego projektu pozwoliła młodym ludziom łagodniej i zwiększą wiarą w swoje możliwości przejść z „pod skrzydeł” ELEOS do pełnej pozytywnych działań i zajęć samodzielności. Osiągnięcie zamierzonych celów i założonych rezultatów projektowych jest dla nas silną motywacją do kontynuacji tego rodzaju praktyk i organizowania specjalnych inicjatyw ukierunkowanych na najstarszych wychowanków naszych placówek.

log01urzadmarszal