Nowa edycja projektu EVS w ramach programu ERASMUS+

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS rozpoczęły kolejną edycję projektu goszczenia wolontariuszy zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. W tym roku działania naszego Ośrodka będzie wspierać 6- osobowa grupa młodych ludzi pochodzących z Hiszpanii, Macedonii, Niemiec, Portugalii, Rumunii oraz Włoch.

Nasi wolontariusze, mimo że przyjechali do nas dwa tygodnie temu, aktywnie włączyli się w prowadzone przez nas programy i zajęcia. Do tej pory wspomagali wychowawców w prowadzeniu warsztatów „Zabawki w rozmiarze XXL” w ramach projektu „W necie dobrze się czuje, bo z ELEOS współpracuję”, przygotowywali wspólnie z dziećmi zdrowe przekąski – jedno z działań przy realizacji naszego zadania pt. „Zdrowe nawyki, lepsze wyniki”, a także współprowadzili zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherbone. Dużym wsparciem był dla nas również ich udział w Zbiórce Żywności i pomoc w przygotowywaniu paczek żywnościowych podopiecznym ELEOS.

Podczas realizacji całego projektu wolontariusze będą pracować przy różnych zadaniach. Najczęściej będą to działania indywidualne z grupą wychowanków objętych opieką przez poszczególne placówki ELEOS.

Celem tej pracy będzie przede wszystkim podniesienie kompetencji pedagogicznych młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą z dziećmi. Realizując autorski blok zajęć z wybranej dziedziny wolontariusze nauczą się planowania, przygotowywania scenariuszy zajęć dostosowanych do potrzeb, zainteresowań i poziomu umiejętności uczestników. Pracując samodzielnie będą mogli liczyć przede wszystkim na siebie, tak więc muszą nauczyć się również przewidywania różnych niespodziewanych sytuacji, szybkiego reagowania oraz znajdywania rozwiązań zastępczych.
Praca w pojedynkę rozwinie w nich takie cechy charakteru jak: odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie, a także da pole do wykazania się kreatywnością i pomysłowością. Wśród działań projektowych zaplanowane są również różnorodne inicjatywy (m.in. warsztaty tematyczne, przedstawienie teatralne, nakręcenie filmu, ect.) na rzecz dzieci przygotowane przez całą grupę wolontariuszy. Celem tego rodzaju przedsięwzięć jest poszerzenie umiejętności młodych ludzi w zakresie współpracy w międzynarodowej grupie, a także rozwinięcie takich kompetencji jak konstruktywna komunikacja, sprawiedliwy podział obowiązków i odpowiedzialne pełnienie powierzanych funkcji. Praca zespołowa pozwoli także na naukę podejmowania trafnych decyzji, bycia elastycznym i otwartym na pomysły innych. Dodatkowo stworzy przestrzeń do umiejętnego przedstawiania swoich opinii, konstruktywnego wykorzystywania otrzymywanych informacji zwrotnych oraz prowadzenia efektywnych dyskusji.
Pracując z wolontariuszami kadra pedagogiczna ELEOS będzie miała także szansę na zdobycie nowych doświadczeń w pracy z młodzieżą. Wspólne działania pozwolą na wymianę metod pracy, poznanie stylu działania ludzi z innych zakątków Europy, a także przeniesienie dobrych praktyk na grunt naszych placówek. Będzie to doskonała okazja dla wszystkich wychowawców, by uczyć się od siebie na wzajem i odświeżyć swój warsztat pracy. Poprzez współpracę z wolontariuszami będziemy mieli okazję do zweryfikowania starych i tworzenia nowych standardów i zasad współpracy z młodymi ludźmi. Realizacja projektu długoterminowego umożliwi nam przyjrzenie się naszym dotychczasowym metodom działania, a także stworzenie nowych algorytmów w prowadzeniu procesu uczenia się zarówno wolontariuszy zagranicznych jak i lokalnych działających na rzecz naszych placówek. Sprawdzone, efektywne działania będą przez nas powielane w pracy z innymi grupami młodzieżowymi, a także wykorzystane w realizacji nowych przedsięwzięć opartych na idei wolontariatu.

eu-flag-erasmus-_vect_pos3-300x86

 

Projekt wolontariatu zagranicznego jest realizowany przez ELEOS dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.