Świąteczna zbiórka żywności

wolontariat-16-007

 

W dniach 25-26 listopada 2016 r. Federacja Banków Żywności w Warszawie zorganizowała 20. Ogólnopolską Świąteczną Zbiórkę Żywności. Corocznie Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS ochoczo włącza się w tą ważną inicjatywę. Nasi, niestrudzeni wolontariusze, z uśmiechem na twarzy, zachęcali kupujących do ofiarowania osobom najbardziej potrzebującym produktów na świąteczny stół. Dzięki dobroci i ofiarności  ludzi  dobrej woli udało się  zebrać ponad 1185 kg żywności. Dary jeszcze przed świętami trafią do osób potrzebujących – podopiecznych Ośrodka.

 

 

wolontariat-16-002

 

 

Szczególne wyrazy uznania pragniemy przekazać katechetom: p. Krystynie Oniszczuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku wraz z liczną, 20-osobową grupą uczniów oraz p. Markowi Tofiluk wraz z uczniami Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku za pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

wolontariat-16-001

 

W zbiórce brali również udział młodzi Europejczycy realizujący w naszym Ośrodku projekt wolontariatu międzynarodowego w ramach programu Erasmus+ dotowanego przez Komisję Europejską.

 

 

 

wolontariat-16-010

 

wolontariat-16-016

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

Wizyta podopiecznych Eleos Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia w OSP Ogrodniczkach.

dscn5572

 

W dniu 24.11.2016r.  podopieczni  Eleos Prawosławnego  Ośrodka Miłosierdzia  odwiedzili  Ochotniczą Straż Pożarną w Ogrodniczkach, aby wziąć udział w zajęciach dotyczących zasad bezpieczeństwa p/po oraz zajęciach kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. W spotkaniu wzięli udział  Krajowy Kapelan Straży Pożarnej ks. ihumen ppor. rez. Sergiusz oraz Dyrektor Ośrodka Marek Masalski.

 

 

 

dscn5544

 

 

Podczas  wizyty mieliśmy okazję zwiedzenia remizy strażackiej i obejrzenia sprzętu, którym nasi gospodarze posługują się, podczas swojej służby. Największe wrażenie zrobił na nas wóz strażacki, za kierownicą, którego każdy z nas mógł, w tym dniu usiąść.

 

 

 

 

dscn5502

dscn5518

 

Podczas lekcji pokazowej Ojciec Sergiusz uświadomił nam, z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać,  podczas używania otwartego ognia, przez osoby bezdomne, szczególnie w okresie zimowym. Nasze spotkanie zakończyło się wspólnym integracyjnym ogniskiem . Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści o 80-letniej historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodniczkach, która w tym roku obchodziła  jubileusz.

 

 

Serdecznie dziękujemy Druhnie Prezes OSP w  Ogrodniczkach Jolancie Matejczuk, ks. ihumenowi Sergiuszowi za zaproszenie nas do Ogrodniczek  i ciepłe przyjęcie.

dscn5547

 

Tekst i zdjęcia Krystyna Czaban

Spotkanie wolontariuszy ERASMUS+

Nic tak nie łączy ludzi  jak wspólny posiłek, a jeśli uczestniczą w nim osoby z różnych zakątków Europy to musi to być coś naprawdę  wyjątkowego… Właśnie taką wyjątkową kolację zorganizowali wolontariusze zagraniczni goszczeni w ramach projektu ERASMUS+ przez trzy podlaskie organizacje Stowarzyszenie ANAWOJ, Fundację DIALOG oraz ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej.

Na naszym stole znalazło się wiele przysmaków popularnych wśród mieszkańców Hiszpanii, Niemiec, Macedonii,

Portugalii, Włoch, Rumunii i oczywiście Polski. Jednak tak naprawdę jedzenie było tylko pretekstem do tego, by się spotkać, nawiązać nowe przyjaźnie i poszerzyć grono swoich znajomych. Udział w projekcie wolontariatu zagranicznego oprócz działań charytatywnych na rzecz społeczności lokalnej, ma jeszcze jeden bardzo ważny wymiar- kształtowanie i rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Jest to doskonała okazja do podniesienia swoich umiejętności w zakresie nawiązywania pozytywnych kontaktów, wzajemnego zrozumienia i poszanowania inności, a także do rozwijania wrażliwości na odmienne kultury. Przebywanie w nowej rzeczywistości i budowanie własnego środowiska od podstaw, z dala od domu, w zupełnie obcym kraju, staje się sposobem na nabranie odwagi, wiary w siebie i odnalezienie swojego miejsca w skomplikowanej przestrzeni współczesnego świata.

Na naszym spotkaniu nad stołem pełnym różnorodnych smaków i zapachów unosił się gwar rozmów, śmiechu i przyjacielskich gestów. I właśnie to była ta wyjątkowość, która łączy nas wszystkich, choć tak bardzo się od siebie różnimy.

eu-flag-erasmus-_vect_pos3-300x86Projekt wolontariatu zagranicznego jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+, dotowanego ze środków finansowych Komisji Europejskiej.

Nowa edycja projektu EVS w ramach programu ERASMUS+

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS rozpoczęły kolejną edycję projektu goszczenia wolontariuszy zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. W tym roku działania naszego Ośrodka będzie wspierać 6- osobowa grupa młodych ludzi pochodzących z Hiszpanii, Macedonii, Niemiec, Portugalii, Rumunii oraz Włoch.

Nasi wolontariusze, mimo że przyjechali do nas dwa tygodnie temu, aktywnie włączyli się w prowadzone przez nas programy i zajęcia. Do tej pory wspomagali wychowawców w prowadzeniu warsztatów „Zabawki w rozmiarze XXL” w ramach projektu „W necie dobrze się czuje, bo z ELEOS współpracuję”, przygotowywali wspólnie z dziećmi zdrowe przekąski – jedno z działań przy realizacji naszego zadania pt. „Zdrowe nawyki, lepsze wyniki”, a także współprowadzili zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherbone. Dużym wsparciem był dla nas również ich udział w Zbiórce Żywności i pomoc w przygotowywaniu paczek żywnościowych podopiecznym ELEOS.

Podczas realizacji całego projektu wolontariusze będą pracować przy różnych zadaniach. Najczęściej będą to działania indywidualne z grupą wychowanków objętych opieką przez poszczególne placówki ELEOS.

Celem tej pracy będzie przede wszystkim podniesienie kompetencji pedagogicznych młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą z dziećmi. Realizując autorski blok zajęć z wybranej dziedziny wolontariusze nauczą się planowania, przygotowywania scenariuszy zajęć dostosowanych do potrzeb, zainteresowań i poziomu umiejętności uczestników. Pracując samodzielnie będą mogli liczyć przede wszystkim na siebie, tak więc muszą nauczyć się również przewidywania różnych niespodziewanych sytuacji, szybkiego reagowania oraz znajdywania rozwiązań zastępczych.
Praca w pojedynkę rozwinie w nich takie cechy charakteru jak: odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie, a także da pole do wykazania się kreatywnością i pomysłowością. Wśród działań projektowych zaplanowane są również różnorodne inicjatywy (m.in. warsztaty tematyczne, przedstawienie teatralne, nakręcenie filmu, ect.) na rzecz dzieci przygotowane przez całą grupę wolontariuszy. Celem tego rodzaju przedsięwzięć jest poszerzenie umiejętności młodych ludzi w zakresie współpracy w międzynarodowej grupie, a także rozwinięcie takich kompetencji jak konstruktywna komunikacja, sprawiedliwy podział obowiązków i odpowiedzialne pełnienie powierzanych funkcji. Praca zespołowa pozwoli także na naukę podejmowania trafnych decyzji, bycia elastycznym i otwartym na pomysły innych. Dodatkowo stworzy przestrzeń do umiejętnego przedstawiania swoich opinii, konstruktywnego wykorzystywania otrzymywanych informacji zwrotnych oraz prowadzenia efektywnych dyskusji.
Pracując z wolontariuszami kadra pedagogiczna ELEOS będzie miała także szansę na zdobycie nowych doświadczeń w pracy z młodzieżą. Wspólne działania pozwolą na wymianę metod pracy, poznanie stylu działania ludzi z innych zakątków Europy, a także przeniesienie dobrych praktyk na grunt naszych placówek. Będzie to doskonała okazja dla wszystkich wychowawców, by uczyć się od siebie na wzajem i odświeżyć swój warsztat pracy. Poprzez współpracę z wolontariuszami będziemy mieli okazję do zweryfikowania starych i tworzenia nowych standardów i zasad współpracy z młodymi ludźmi. Realizacja projektu długoterminowego umożliwi nam przyjrzenie się naszym dotychczasowym metodom działania, a także stworzenie nowych algorytmów w prowadzeniu procesu uczenia się zarówno wolontariuszy zagranicznych jak i lokalnych działających na rzecz naszych placówek. Sprawdzone, efektywne działania będą przez nas powielane w pracy z innymi grupami młodzieżowymi, a także wykorzystane w realizacji nowych przedsięwzięć opartych na idei wolontariatu.

eu-flag-erasmus-_vect_pos3-300x86

 

Projekt wolontariatu zagranicznego jest realizowany przez ELEOS dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.