Ogólnopolska zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem”

Ogólnopolska zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem” – Eleos

Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej po raz kolejny przyłączył się do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Podziel się posiłkiem”. Wrześniowa akcja organizowana była  przez Federację  Banków Żywności  oraz firmę DANONE. W dniach 23 – 24 września 2016 r. w wyznaczonych sklepach na terenie miasta Białegostoku nasi wolontariusze, podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego wraz z rodzicami zbierali żywność. Do przygotowanych, specjalnie oznaczonych koszy można było włożyć płatki, mleko, makaron, olej, konserwy. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli udało się zebrać ponad 500kg darów. Zebrane produkty zostaną wykorzystane w Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego ELEOS.

Szczególne wyrazy uznania pragniemy przekazać wolontariuszom i katechetom: p. Krystynie Oniszczuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku, p. Markowi Tofiluk z Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku za pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Serdecznie gratulujemy laureatom XXI białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – Łukasza Wasilczyka, Zosi Aleksiejuk i Zosi Snarskiej, którzy na co dzięń aktywnie wspierają działalność Szkolnego Koła Wolontariatu ELEOS przy SP nr 1 w Białymstoku.

W zbiórce brali również udział młodzi Europejczycy realizujący w Ośrodku ELEOS projekt wolontariatu międzynarodowego w ramach programu Erasmus+ dotowanego przez Komisję Europejską.

Wszystkim ofiarodawcom Spasi Hospodi.