Ogólnopolska zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem”

Ogólnopolska zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem” – Eleos

Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej po raz kolejny przyłączył się do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Podziel się posiłkiem”. Wrześniowa akcja organizowana była  przez Federację  Banków Żywności  oraz firmę DANONE. W dniach 23 – 24 września 2016 r. w wyznaczonych sklepach na terenie miasta Białegostoku nasi wolontariusze, podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego wraz z rodzicami zbierali żywność. Do przygotowanych, specjalnie oznaczonych koszy można było włożyć płatki, mleko, makaron, olej, konserwy. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli udało się zebrać ponad 500kg darów. Zebrane produkty zostaną wykorzystane w Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego ELEOS.

Szczególne wyrazy uznania pragniemy przekazać wolontariuszom i katechetom: p. Krystynie Oniszczuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku, p. Markowi Tofiluk z Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku za pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Serdecznie gratulujemy laureatom XXI białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – Łukasza Wasilczyka, Zosi Aleksiejuk i Zosi Snarskiej, którzy na co dzięń aktywnie wspierają działalność Szkolnego Koła Wolontariatu ELEOS przy SP nr 1 w Białymstoku.

W zbiórce brali również udział młodzi Europejczycy realizujący w Ośrodku ELEOS projekt wolontariatu międzynarodowego w ramach programu Erasmus+ dotowanego przez Komisję Europejską.

Wszystkim ofiarodawcom Spasi Hospodi.

Gala Ubi Caritas

W sobotę 1 października w W14479643_1210146385674873_6491415536160068506_narszawie, odbyła się ogólnopolska gala Ubi Caritas, podczas której rozdane zostały nagrody za wrażliwość na potrzeby osób ubogich. Jest to inicjatywa chrześcijańskich organizacji charytatywnych działających w naszym kraju, tj. Caritas Polska, Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS i ewangelickiej Diakonii.

W imieniu „Eleos” nagrody „Dłonie Miłosierdzia” wręczał ks. Doroteusz Sawicki Dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia. Otrzymali ją arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz / w imieniu Władyki nagrodę odebrał p. Wsiewołod Konach / oraz p.Maciej Żywno, były wojewoda podlaski a obecnie wicemarszałek województwa podlaskiego. Szczególna nagroda została wręczona dyrektorowi Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS diecezji Białostocko-Gdańskiej p. Markowi Masalskiemu z okazji 20 lecia powstania pierwszych struktur ELEOS w naszym kraju.

14469555_1210146335674878_2447296779810686007_n 14492562_1210146149008230_3139082870247137218_n-150x150 14572295_1210146059008239_3370735445507095614_n-150x150 14573014_1210146102341568_7927715703231025792_n-150x150

Podczas Gali wyemitowane zostały dźwiękowe fragmenty historii osób otrzymujących wsparcie od Caritas, ELEOS i Diakonii, w tym apel o pokój przesłany do Polski z Aleppo.


Galę Ubi Caritas w mistrzowski sposób poprowadził prezenter TVP1, Marek Zając a uświetniła go swoim niezapomnianym recitalem Stanisława Celińska.


Na sali teatru Kamienica zgromadzili się przedstawiciele organizacji charytatywnych z całej Polski, oraz b. premier Jerzy Buzek, p. Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, duchowni oraz reprezentanci świata mediów i kultury.