Pajacyk w ELEOS

news_logo_pah_aaa
Wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 Polska Akcja Humanitarna po raz kolejny rozpoczęła współpracę z ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS od września przystąpiły do realizacji programu dożywiania dzieci – PAJACYK, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna dofinansuje posiłki dzieciom będącym pod naszą opieką.

Od 2014 r. Ośrodek stał się partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej w nowym działaniu, którego celem jest zwiększenie dystrybucji pomocy dla niedożywionych dzieci w Polsce. Współpraca jest kontynuowana również w bieżącym roku szkolnym i polega na regrantingu, czyli przekazaniu naszej organizacji środków finansowych przeznaczonych na dożywianie dzieci do rozdysponowania ich wśród społeczności lokalnej. Dzięki takiemu działaniu PAH chce dotrzeć do jak największej ilości dzieci pozostających bez wsparcia w zakresie dożywiania. Pomoc finansową w ramach programu „Pajacykowa Sieć Pomocowa” otrzyma 10 szkół z województwa podlaskiego z terenu powiatów: białostockiego, hajnowskiego i monieckiego. Programem zostanie objętych ponad 115 uczniów.