Nowy rok szkolny, a wraz z nim wiele ciekawych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego działające przy ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia rozpoczęły nowy rok szkolny, a wraz z nim realizację wielu ciekawych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. Jedną z takich inicjatyw jest projekt pt.: „W Necie dobrze się czuję, bo z ELEOS współpracuję”.  Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Nasze przedsięwzięcie jest kontynuacją programów zrealizowanych w ubiegłych latach, poprzez które uwrażliwialiśmy naszych podopiecznych na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje i zagrożenia pojawiające się w Internecie. Nowa edycja to przede wszystkim dalsza edukacja wychowanków ELEOS i ich rodziców w temacie konstruktywnego korzystania z wirtualnych zasobów, twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy m.in. poprzez tworzenie etiud filmowych, nagranie reportażu, a także przygotowanie zeszytów ćwiczeń, komiksów i plakatów promujących pozytywne zachowania w sieci. Będziemy również wykonywać zabawki w rozmiarze XXL jako alternatywę do spędzania czasu wolnego przed komputerem, a także zachęcać do korzystania z kursów e-lerningowych zarówno małych jak i dużych odbiorców naszego projektu.

Nowością w  tym przedsięwzięciu jest nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami edukacyjnymi, które również widzą wśród swoich wychowanków potrzebę „edukacji internetowej”. Naszymi parterami będą Zespół Szkół Niepublicznych im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej, a także świetlica działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Wspólnie przygotujemy piknik edukacyjny oraz zajęcia warsztatowe skierowane do uczni, rodziców  i nauczycieli.

Jesteśmy przekonani, że poprzez zaplanowane działania wszyscy odbiorcy naszego projektu nabędą wiedzę, która pozwoli im mądrze i bezpiecznie poruszać się w wirtualnym, internetowym świecie.